Årets Hjärnäpple till Sara Mangsbo

Sara Mangsbo får Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet.

Sara Mangsbo får Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet.

Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring – Hjärnäpplet – tilldelas i år Sara Mangsbo, docent i medicinsk vetenskap och forskningsledare vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.


– Hjärnäpplet belönar särskilt framstående insatser när det gäller kunskapsöverföring, innovation och nyttiggörande av forskning. Det är ett viktigt pris för Uppsala universitet och Sara Mangsbo är en värdig mottagare, säger prorektor Anders Malmberg, som varit ordförande i beredningsgruppen.

Motivering: 

”Sara Mangsbo arbetar systematiskt och fokuserat med att omsätta sin forskning till innovationer. Parallellt med sin forskning om modellsystem för immunologisk behandling av cancer är hon en av grundarna till företaget Immuneed AB samt utvecklingschef på Ultimovacs AS. Hon deltar även i ytterligare satsningar inom områden relaterade till utvecklingen av nya läkemedel, så som VivoLogica.

Immuneed AB har utvecklat metoder för att visa på de effekter, immunologiska, ett läkemedel ger när det kommer i kontakt med blodet. Metoderna ger snabbare preliminära effektdata som gör det möjligt att tidigare under utvecklingsfasen bedöma om ett läkemedel är säkert att administrera till en människa. Ultimovacs AS som tagit över delar av forskningsresultaten, och där hon är utvecklingschef, utvecklar just nu immunterapibaserade behandlingar. Strategin är att man istället för cellgifter förstärker kroppens eget immunförsvar att bekämpa sjukdomen, exempelvis malignt melanom, prostatacancer och lungcancer.

Sara Mangsbo har kapaciteten att kombinera olika roller och visar som entreprenör förmåga att nyttiggöra sina forskningsresultat genom att utveckla affärer, engagera och leda andra personer. Sara är aktiv i kontakterna med det innovationsstödsystem som finns i Uppsala och delar med sig av sina lärdomar och kunnande.”

Åsa Malmberg

Om Hjärnäpplet


Uppsala universitet delar årligen ut ett innovationspris kallat Hjärnäpplet till forskare eller forskarstuderande för framstående överföring av kunskap från akademien till ett företag och/eller annan extern organisation och som resulterat i en innovation. Innovationen kan ha uppstått i ett nytt företag och/eller existerande företag och/eller organisation.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin