Hus 9 vid Ångströmlaboratoriet invigt

Invigning av Hus 9 med Henrik Lundin, NCC; Peter Boman, Akademiska hus; rektor Eva Åkesson; vice-rektor för teknik och naturvetenskap Johan Tysk samt sektionsdekan för fysik Gabriella Andersson.

Invigning av Hus 9 med Henrik Lundin, NCC; Peter Boman, Akademiska hus; rektor Eva Åkesson; vice-rektor för teknik och naturvetenskap Johan Tysk samt sektionsdekan för fysik Gabriella Andersson.

Den nionde i nionde klockan nio var det dags för invigning av Hus 9, den nya flygelbyggnaden vid Ångströmlaboratoriet. På grund av rådande närvarobegränsningar sändes invigningen digitalt, där åhörarna bjöds på tal och bandklippning. – Det är en viktig och fin dag, en glädjens dag, sa rektor Eva Åkesson.


Efter två års byggnationer var det äntligen dags att inviga Uppsala universitetets nytillskott, Hus 9. Med anledning av pandemins besöksrestriktioner fick intresserade följa invigningen via videolänk. Ceremonin hölls på flygelns andra våningsplan i sydöstra hörnet av Ångströmlaboratoriet. Rektor Eva Åkesson inledde med att konstatera att Ångström växer och behöver bereda plats för fler forskare och studenter.

– Vår infrastruktur är avgörande för att attrahera de bästa forskarna, lärarna och studenterna. Vi har höga ambitioner och vill leda utvecklingen, och genom den här satsningen får vi bättre möjligheter att bidra till en bättre värld.

Hon fortsatte med att tacka alla som bidragit till projektet och tillskottet till Uppsala universitet. Hus 9 är en del av byggnadsprojektet Nya Ångström. Den nya huvudbyggnaden norr om Ångströmlaboratoriet, Hus 10, beräknas vara klart för inflyttning våren 2022. Planerna grundlades redan 2014 för att tillgodose ett växande lokalbehov och stimulera en kreativ och tvärvetenskaplig miljö.

Med den nya byggnaden förfogar nu universitetet över ytterligare 5 700 kvadratmeter för undervisning, forskning och samverkan. Det behövs då Ångströms institutioner attraherar mer bidrag, anslag och allt fler nationella och internationella studenter. Det sa vice-rektor Johan Tysk vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

– Jag är väldigt glad att man har varit så framgångsrik att man behöver en helt ny flygel för att fylla den expanderande verksamheten. Sen gläder jag mig åt att institutionen för fysik och astronomi får så fina lokaler.

Fem våningar med fysik 

I slutet på september blir kontorsutrymmena i Hus 9 hemvist för institutionen för fysik och astronomi. På plan 1 flyttar fysikens stödverksamhet och fysikens didaktik in, på plan 2 avdelningen för teoretisk fysik och på plan 3 materialteori. Plan 4 viks för tillämpad kärnfysik och högst upp, astronomi och rymdfysik. På femte våningen blir det också ett bibliotek med böcker och arbeten av bland annat 1700-talsastronomen Anders Celsius.

– Biblioteket kopplar ihop hela institutionens historia och vittnar om en tid då man hade en annan syn på jorden och dess plats i solsystemet, sa Eric Stempels vid avdelningen för astronomi och rymdfysik. Materialet går också att lyfta fram i undervisning eller i forskningssyfte.

På Plan 0 ligger studentytorna och undervisningslokalerna. Där har man skapat flexibla lokaler som både ska kunna användas till traditionell undervisning och till mer studentaktiverad undervisning, så kallad ALC, Active Learning Classroom. Såväl lärare som studenter har bidragit till utformningen av ytorna, berättade Gabriella Andersson, sektionsdekan för institutionen för fysik och astronomi.

– Vi ser verkligen fram emot att träffa studenterna i de studiesociala ytorna och ALC-salarna. De innebär ett väldigt välkommet tillskott i den pedagogiska verktygslådan.

Samarbetet mellan alla inblandade har varit mycket gott, framhöll Peter Boman, marknadsdirektör för Akademiska hus. Henrik Lundin, affärschef vid NCC, instämde och tillade hur lätt det är att glömma bort alla människor som är inblandade i ett sådant här jättelikt lagarbete, i detta fall drygt 950 personer. Projektgenomförandet var exemplariskt, enligt Johan Tysk.

– Det här har ju varit ett drömprojekt, mitt i corona – vi håller tiden och vi ligger under budget. Så fantastiskt stort tack till alla dessa aktörer.

 

Anneli Björkman

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin