AI-professorn: ”Tekniken har kommit för att stanna”

Thomas Schön leder den femåriga satsningen AI for research, efter drygt tio års forskning inom maskininlärning.

Thomas Schön leder den femåriga satsningen AI for research, efter drygt tio års forskning inom maskininlärning.

Hallå där… Thomas Schön, nytillträdd professor i artificiell intelligens (AI), en roll som möjliggörs med 15 miljoner kronor i finansiellt stöd från Kjell och Märta Beijers stiftelse. Varför en professur i AI just nu?


– AI är en teknologi som i allra högsta grad är närvarande i vår tillvaro, till exempel räddar säkrare fordon och bättre vård redan liv. Å andra sidan finns det områden där vi knappt börjat reflektera över de möjligheter som öppnar sig. Klart är dock att tekniken kommit för att stanna, att utvecklingen pågår oavbrutet, liksom att de vägval vi gör idag kommer att påverka oss i framtiden. Alltså är det nödvändigt att vi snabbt tar kommando över hur vi vill att den ska te sig.

Hur kommer du att lägga upp ditt arbete?
– För mig är AI ett verktyg som kan hjälpa oss att lösa flera av de stora utmaningar vårt samhälle möter. Då jag för drygt två år sedan fick i uppdrag att skissa på en struktur för Uppsala universitets arbete inom området, valde vi därför ganska omgående en tvärvetenskaplig profil. Nu är formerna klara och i höst inviger vi AI for research, en femårig satsning där forskare från universitetets alla områden möts för att utveckla idéer, perspektiv och projekt som förhoppningsvis får eget liv vid deras respektive hemmainstitutioner.

Vad tar du själv med dig till den nya miljön?
– Drygt tio års forskning inom maskininlärning. Det är en central del av AI där datorer med hjälp av data, matematiska modeller och algoritmer lär sig att identifiera mönster och dra egna slutsatser. Det ska absolut inte förväxlas med traditionell intelligens och förmågan att uppnå komplexa mål. Snarare är dessa algoritmer att likna vid matrecept, en uppsättning ingredienser som i rätt konstellation genererar ett specifikt resultat, exempelvis – vilket vi utfört i samarbete med brasilianska kardiologer – en automattolkning av EKG som i dagsläget visar träffsäkerhet i nivå med mänskliga läkare i att identifiera flera av de vanligaste EKG-avvikelserna.

Var hittar vi AI for research om fem år?
– För sju år sedan kom jag till Uppsala som nybliven professor i reglerteknik med finansiering av två doktorander. Idag är vi ett team med ett tjugotal medlemmar och ingår i WASP, Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin. Min poäng är att uppväxlingen inom AI är så intensiv att det är svårt att blicka framåt, men min ambition är att vi ska generera flexibla samarbeten som bidrar till att utveckla utbildning och forskning vid Uppsala universitet och på så vis ge ett tydligt och långsiktigt bidrag till att stärka Sveriges AI-profil.

Magnus Alsne

AI4Research


  • AI4Research är ett femårigt projekt som har i uppdrag att förstärka, förnya och vidareutveckla forskningen inom AI (artificiell intelligens) och maskininlärning. Projektet erbjuder forskare medel för en sabbatsperiod på minst halvtid under maximalt ett år.
  • AI4Research invigs den 2 oktober klockan 15.00 i ett digitalt evenemang som streamas via Zoom.
  • Nio forskningsprojekt med kopplingar till artificiell intelligens och maskininlärning har beviljats medel inom AI4Research – inom nformationssystem, molekylär onkologi, humangenomik, molekylär epidemiologi, datavetenskap, nätverksanalys, digital media, politik, astronomi, nätverksteori, sannolikhet och datoriserad bildanalys.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin