Nytt centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap ska underlätta forskning, undervisning och dialog om kulturella och samhälleliga dimensioner av medicin och hälsa.

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap ska underlätta forskning, undervisning och dialog om kulturella och samhälleliga dimensioner av medicin och hälsa.

Medicin, kultur och samhälle hör alla ihop med människors hälsa. Den 6 oktober invigs ett nytt forskningscentrum som ska fokusera på en tvärvetenskaplig och bredare allmänmänsklig syn på medicin och hälsa. Målet är att få forskare från olika områden att mötas för att bättre förstå medicinens kulturella och samhälleliga konsekvenser men också att vara en mötesplats för forskare och allmänheten.


Den intima kopplingen mellan medicin, kultur och samhälle har sällan varit så tydlig som under de senaste månaderna. Nu öppnar Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap, CMHS, för att underlätta forskning, undervisning och dialog om kulturella och samhälleliga dimensioner av medicin och hälsa.

Ylva Söderfeldt, föreståndare för det nya centret.
Foto: David Naylor

– Vi vill fungera som en mötesplats för forskare som vill gå över sina egna ämnesgränser för att bättre förstå medicinens kulturella och samhälleliga konsekvenser. Vi vill också vara en angelägen mötesplats mellan forskare och allmänhet. Tack vare en generös donation från Beijerstiftelsen har vi haft möjlighet att rekrytera två postdoktorer, som tillsammans med styrelsen, föreståndaren och koordinatorn kommer att utveckla verksamheten, säger Ylva Söderfeldt, föreståndare för centret.

Underlätta tvärvetenskapliga samarbeten

Syftet är att stödja ett fakultetsövergripande samarbete mellan forskare och lärare från olika ämnen, ta initiativ till kurser och kursmoment som kan förena humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i de medicinska professionsutbildningarna, och även att underlätta forskningssamarbeten om de kulturella och samhälleliga dimensionerna av medicin och hälsa.

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är ett gemensamt initiativ från vetenskapsområdet för medicin och farmaci, samhällsvetenskapliga fakulteten, historisk-filosofiska fakulteten och institutionen för idé- och lärdomshistoria, för forskning och mångdisciplinär dialog kring frågor som rör medicin och hälsa.

Elin Bäckström

Invigning 6 oktober


Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap invigs den 6 oktober 14.15–17.00

Plats: Humanistiska teatern.
Sänds även via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66976382005

Program för invigningen

Läs mer:

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin