Årets alumn organiserar hjälpen vid världens värsta katastrofer

Årets alumn Jamie LeSueur, 33, är en av tre globala chefer för katastrofinsatser vid Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

Årets alumn Jamie LeSueur, 33, är en av tre globala chefer för katastrofinsatser vid Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

Inom 48 timmar ska han kunna vara på plats, var som helst på jorden, för att organisera hjälpinsatser i svåra katastrofer. Jamie LeSueur, global chef för katastrofinsatser vid Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, är Årets alumn vid Uppsala universitet 2020.


”Med sitt djupa engagemang för människor i katastrofdrabbade områden och sin hängivenhet till arbetet med humanitära hjälp- och katastrofinsatser är Jamie LeSueur en viktig inspirationskälla och en utomordentlig förebild för universitetets studenter.”

Så lyder motiveringen i universitetets beslut där man lyfter fram vilken alumn som ska uppmärksammas särskilt i år.

Jamie LeSueur studerade i Uppsala mellan 2013 och 2015. Han var stipendiat vid Uppsala Rotary Peace Center vid institutionen för freds- och konfliktforskning och när han lämnade Uppsala var det med en masterexamen i bagaget.

Och bagaget har han av nödvändighet hållit lätt genom åren. På uppdrag av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) har han hanterat livsmedelsförsörjningskriser i Sydsudan och Zimbabwe, organiserat hjälpen för de drabbade av cyklonen Idai i Moçambique och var chef för hjälpinsatserna vid ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo. Nu senast fungerade han som chef för organisationens covid-19-insatser på den afrikanska kontinenten.

Operativt och strategiskt ledarskap

Jamie LeSueur kommer ursprungligen från Kanada men har för tillfället ställt ner sin lätta packning i Ankara, Turkiet. Där har han tillsammans med sin fru, som också jobbar för Röda Korset, slagit på stort och skaffat sig både soffa och ett par katter. Han är en av tre globala chefer för katastrofinsatser vid IFRC och huvuduppgiften är att stå för det operativa och strategiska ledarskapet vid storskaliga hjälpinsatser var som helst i världen.

Buzi, Moçambique. Teletrafiken är skadad av cyklonen Idai och Jamie LeSueur använder tre telefoner för att försöka ringa in en helikopter. Foto: Corrie Butler/IFRC

Arbetet med insatserna sker på plats i samarbete med volontärer och tillsammans med det lokala samhället. Och det är de lokala volontärerna som är de verkliga hjältarna i sammanhanget, menar Jamie LeSueur.

– Volontärerna är själva kraften hos Röda Korset. Dessa lokala hjältar utför hårt arbete under svåra förhållanden, ofta med risk för eget liv, för att stötta samhället.

Oumbärliga kunskaper

Under studierna i Uppsala tänkte han ofta att utbildningen i freds- och konfliktkunskap var alltför kopplad till forskning och data. Han och flera kurskamrater var överens om att utbildningen borde ha mer praktiskt fokus. Idag tänker han annorlunda.

– Kunskaperna från min utbildning inom freds- och konfliktkunskap har varit helt oumbärliga i arbetet med att analysera katastrofsituationer och designa insatserna, säger Jamie LeSueur.

Teorier kring multisektoriella analyser, förhandling, och samhällsengagemang visade sig vara direkt applicerbara i det arbete han hade att utföra och har varit till stor nytta när det kommit till att rama in problem och hitta angreppssätt för att lösa dem.

Börja som frivillig!

För studenter som är intresserade av en karriär inom en hjälporganisation har han ett tydligt råd: börja arbeta som frivillig. Frivilligarbetet kommer att ge dig förstahandskunskaper om katastrofinsatser men det kommer också att sätta dig på prov. Är du redo att leva ett liv på resande fot, i områden som knappast kan betecknas som säkra och långt borta från vänner och familj?

Linda Koffmar

Institutionen för freds- och konfliktforskning jubilerar


Nästa år firar institutionen för freds- och konfliktforskning 50 år. Det kommer att uppmärksammas med olika evenemang under året. https://pcr.uu.se/?languageId=3

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin