Framtidens energisnåla digitala verktyg

Se filmen om Oscar Grånäs forskning inom materialteori vid institutionen för fysik och astronomi.

Se filmen om Oscar Grånäs forskning inom materialteori vid institutionen för fysik och astronomi.

Hur ser framtidens energisnåla elkomponenter ut? Kan så kallade övergångsmetalloxider ge oss teknik för mer effektiva och mindre energikrävande digitala verktyg? Se filmen om Oscar Grånäs forskning vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala.


Dagens samhälle är till stor del beroende av digital teknik. Tekniken används i allt från handhållen elektronik till optimering av bränsleförbrukning i bilar, industriprocesser och inte minst kommunikation. Men gränsen är snart nådd för hur små och energisnåla elektronikkomponenter vi kan tillverka med den halvledarteknik vi har idag. Samtidigt är behovet av att spara energi större än någonsin.

Lösningen skulle kunna vara en teknik med så kallade övergångsmetalloxider som Oscar Grånäs och hans forskargrupp utvecklar vid Uppsala universitets Ångströmslaboratorium. Förhoppningen är att få fram en mer effektiv och mindre energikrävande teknik för en ny generation digitala verktyg inom kommunikations- och hårdvaruindustrin.

Oscar Grånäs forskning finansieras genom programmet Ingvar Carlsson Award vid Stiftelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning – SSF – och påbörjades 2017. SFF presenterar nu forskningen inom programmet i olika filmer.

Anna Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin