Bidrag till forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd

Ett av forskningsbidragen från Forte går till en forskningsöversikt om arbetsvillkor inom äldreomsorgen.

Ett av forskningsbidragen från Forte går till en forskningsöversikt om arbetsvillkor inom äldreomsorgen.

Tre forskningsprojekt vid Uppsala universitet får drygt 4 miljoner vardera i bidrag när forskningsrådet Forte stärker forskningen kring hälsa, arbetsliv och välfärd i sin årliga öppna utlysning. Ytterligare bidrag inom en utlysning inom det nationella programmet inom arbetslivsforskning går till en Uppsalaforskare för en forskningsöversikt om arbetsvillkor inom äldreomsorgen.


Fortes årliga öppna utlysning är en bred utlysning inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Över tusen ansökningar skickades in till den årliga öppna utlysningen 2020 i början av året. Av dessa har nu 70 beviljats medel. Finansieringen omfattar totalt 310 miljoner kronor.

– För oss är det viktigt att den forskning vi finansierar bidrar till en god samhällsutveckling och kommer till nytta. Många av de frågor som Forte har ansvar för har stor betydelse för samhället och de utmaningar som vi står inför, säger Fortes generaldirektör Jonas Björck.

Här är de tre projekt vid Uppsala universitet får bidrag inom den öppna utlysningen:

  • Tove Fall, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper: Långsiktiga effekter på ekonomi och psykisk hälsa av att ha ett barn med typ 1 diabetes.
  • Ulrika Dahl, professor vid Centrum för genusvetenskap: Skandinaviska gränsöverskridanden: Ras och nationsskapande i queer assisterad reproduktion.
  • Ann-Sofie Bergman, universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete – CESAR: Matchning i praktiken – om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering.

Bidrag inom utlysningen inom programmet för arbetslivsforskning:

Forte ger också, inom utlysningen ”Synteser av arbetslivsforskning 2020”, bidrag för forskningsöversikter och forskningsutveckling inom det nationella programmet för arbetslivsforskning. Syftet med bidragsformen ”Forskningsöversikter” är att samla resultat från forskning som har relevans för de omfattande utmaningarna i arbetslivet.

Patricia Yocie Hierofani, FD och gästlärare vid Kulturgeografiska institutionen, får bidrag till en forskningsöversikt om ”Arbetsvillkor inom äldreomsorg: Ett kunskapsunderlag och framtida forskningsagenda”.

 

 

 

 

Anna Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin