Nytt samarbete kring social rättvisa för hållbar utveckling

Initiativet "Social rättvisa" kompletterar nu de fyra andra fokusområden man arbetat med inom Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI).

Initiativet "Social rättvisa" kompletterar nu de fyra andra fokusområden man arbetat med inom Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI).

Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI) är en plattform där forskare från olika områden, i nära samarbete med företag och organisationer utanför universitetet, kan mötas och samarbeta kring hållbarhetsfrågor. Det handlar bland annat om klimatledarskap, urban utveckling, vattenfrågor och ekonomi. Nu utvidgas samarbetet med ett nytt initiativ inom social rättvisa.


I slutet av 2017 fattade Uppsala universitets rektor beslut om att genomföra projektet Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI). Projektets mål är att stärka universitetets forskningsmiljöer inom hållbar utveckling genom att stimulera gränsöverskridande forskningssamarbeten, samt stödja och utveckla ett antal tidsbegränsade forskningsinitiativ med fokus på hållbar utveckling.

UUSI har hittills arbetat med fyra särskilt utvalda tvärvetenskapliga initiativ där forskare inom medicin och farmaci, naturvetenskap och teknik samt humaniora och samhällsvetenskap tillsammans vill finna svar på frågor som leder till en mer hållbar framtid. De fyra områdena är: Klimatledarskap, Hållbar urban utveckling, Vatten, en gemensam och kritiskt resurs samt Cirkulär ekonomi.

Social och politisk dimension

Nu har rektor beslutat utvidga UUSI:s uppdrag med ett femte initiativ som fokuserar på social rättvisa. Syftet är att främja tvärvetenskaplig forskning om den sociala och politiska dimensionen i Agenda 2030.

Anna Rutgersson, rektorsråd för hållbar utveckling
Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi är mycket glada och ser mycket positivt på rektors beslut att utvidga UUSI:s uppdrag med det viktiga området social rättvisa och att vi därmed också kan föra in hälsoperspektivet i hållbarhetsfrågorna , säger Anna Rutgersson, rektorsråd för hållbar utveckling vid Uppsala universitet och professor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper.

Social rättvisa handlar om att varje persons fulla potential ska komma till sin rätt, och därmed också samhällets fulla potential – något som är relevant både på lokal och global nivå.

– Social rättvisa är en grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle, menar Anna Rutgersson. Social hållbarhet handlar till stor del om hur rättighetsperspektivet kan implementeras för att uppnå bästa möjliga hälsa för alla och vi tänker därför utveckla forskning inom området social rättvisa kopplat till mänskligt välbefinnande.

Anna Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin