Årets Oscarspris till psykolog och materialvetare

21-9

Bildtext

Forskning om matematikdidaktik och nanomaterial belönas när Uppsala universitets styrelse – konsistoriet – delar ut 2020 års Oscarspris. Årets Oscarpristagare är Marcus Lindskog vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Ocean Cheung vid institutionen för materialvetenskap.


Varje år delar Uppsala universitet ut Oscarspriset till yngre forskare vid Uppsala universitet, som "genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet". Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation från 1877 och kan delas mellan två lika förtjänta forskare.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. I år delas priset ut till psykologen Marcus Lindskog och materialvetaren Ocean Cheung.

Motiveringar:

Marcus Lindskog. Foto: David Naylor

Marcus Lindskog är docent i psykologi och universitetslektor i didaktik med inriktning mot matematikdidaktik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU). Hans forskning är inriktad mot lärande och kognitiv utveckling med fokus på yngre barn och matematik. Efter disputation 2014 har Lindskog, i en lång rad av artiklar, bland annat sysslat med matematikundervisning och kognitiva processer samt med generella kognitiva funktioner rörande hur barn skapar struktur utifrån erfarenheter. För närvarande är Lindskog i färd med att bygga upp en forskningsmiljö vid EDU med fokus på matematikundervisning för barn i förskoleåldern och de tidiga skolåren.

Om Marcus Lindskogs forskning i matematikdidaktik

Ocean Cheung

Ocean Cheung disputerade vid Stockholms universitet 2014 på en avhandling om zeoliter för koldioxidseparation. Han har haft anställning som postdoktoral forskare vid Heriot-Watt University i Edinburgh, Storbritannien och är nu biträdande lektor vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material vid Uppsala universitet. Cheung är en produktiv forskare vars vetenskapliga arbeten inom nanomaterialvetenskapen håller hög kvalitet. Han är framförallt känd för sina arbeten med att utveckla nya nanoporösa material för läkemedelsleverans och miljötillämpningar.

Om Ocean Cheungs forskning om nanoporösa material (på engelska)

Anna Malmberg

Läs mer:

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin