Nytt centrum för kärnvapennedrustning till Uppsala universitet

Målet för nya Alva Myrdal-centrum är att bidra till mer kunskap om kärnvapennedrustning och därmed till en fredligare och säkrare värld.

Målet för nya Alva Myrdal-centrum är att bidra till mer kunskap om kärnvapennedrustning och därmed till en fredligare och säkrare värld.

Regeringen har beslutat att ge uppdraget att inrätta ett nytt nationellt kunskapscentrum för forskning om kärnvapennedrustning till Uppsala universitet. Med ett tvärvetenskapligt perspektiv med forskare inom bland annat freds- och konfliktforskning, kärnfysik, artificiell intelligens (AI) och statsvetenskap, kommer blivande Alva Myrdal-centrum bedriva forskning med målet att bidra till en säkrare värld för hela mänskligheten.


Tora Holmberg, vicerektor för vetenskapsområdet
för humaniora och samhällsvetenskap.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Det är verkligen värdefullt att få detta förtroende. Det är en stor styrka hos Uppsala universitet att vi har spetskompetens från många olika ämnen. Det gör att vi även har ett brett spektrum av frågeställningar som vi kan samarbeta kring med forskare från hela världen. Komplicerade frågor som den här behöver många olika perspektiv, säger Tora Holmberg, vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, vid Uppsala universitet.

Den forskning som kommer att bedrivas vid Alva Myrdal-centrum omfattar hela processen kring nedrustning av kärnvapen, det vill säga före, under och efter att avtal om nedrustning ingåtts.

Sammanför forskare och praktiker

Centrumet vill kunna svara på frågor som: Vilka är de hot och möjligheter som leder till att parter vill göra överenskommelser? Vilka är de problem som kan uppstå under förhandlingar och hur kan de lösas? Hur ser man till att överenskommelser verkligen genomförs? Centrumet sammanför forskare, lärare, beslutsfattare, praktiker och civilsamhälle för att belysa alla dessa frågor.

Erik Melander, professor och prefekt vid
institutionen för freds- och konfliktforskning.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Anledning till att vi forskar om fred och konflikter är att kunna bidra till kärnvapennedrustning och därmed en fredligare och säkrare värld. Vi kommer att ta fram kunskap om vad som kan få stater att minska eller helt avstå från att anskaffa och använda kärnvapen. Vi vill hitta metoder för att till exempel kunna upptäcka om de som säger att de har förstört sina kärnvapen verkligen har det, säger Erik Melander, professor och prefekt vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Centrumet ska etablera ny spetsforskningskompetens och nå fördjupade insikter om kärnvapennedrustning genom att utlysa en nyinstiftad professur och anställa doktorander och postdoktorer. Vid centrumet ska man också samordna arbetsgrupper för tvärvetenskapliga nätverk inom universitetet tillsammans med internationella forskare

Sprida kunskap om kärnvapennedrustning

Tillsammans med andra aktörer kommer centrumet att sprida kunskap om kärnvapennedrustning genom att organisera och stå värd för exempelvis konferenser och workshops. En viktig punkt är att överbrygga avståndet mellan akademisk forskning och policyutveckling genom mer fördjupande samtal.

Placeringen vid institutionen för freds- och konfliktforskning är av strategisk betydelse. Med sitt starka internationella renommé är det inte bara en attraktiv miljö för rekrytering av toppforskare på området utan är även ett bra sammanhang för att studera konfliktmönster i världen där kärnvapenfrågan är aktuellt. Samarbetet med kärnfysikerna har stor betydelse bland annat för implementeringsfrågor. Centrumets första uppdrag kommer att bli att göra en grundlig kartläggning av hur det globala forskningsläget ser ut.

Står för forskning och kunskap

– Den här forskningen kommer inte att vara politisk. Vi bedriver inte utrikespolitik utan står för forskning och kunskap om hur det ser ut och det är regeringen och utrikesdepartementet som tar ställning i utrikespolitiska frågor. Vi är heller ingen tankesmedja som arbetar på uppdrag av något parti eller organisation. Det här uppdraget har gått till hela Uppsala universitet efter en granskning som Vetenskapsrådet har gjort och som Strålskyddsmyndigheten och Försvarets forskningsinstitut bidragit till, säger Erik Melander.

– Som kunskapscentrum kommer vi inte att ta ställning till olika frågor. Däremot kommer de forskare som är knutna till oss uppmuntras att delta i den offentliga debatten. All forskningen är fri och forskare kan komma fram till olika saker. Det är bra eftersom det behövs olika perspektiv på den här frågan.

– Det sägs ibland att det är naivt att tro att världen någonsin kommer att nedrusta. Som på många andra områden tas det ibland ett steg framåt och två steg bakåt men parallellt med upprustningen har det redan skett massor av nedrustning, som förstås är bra i perspektivet att nå en fredligare och mänskligare värld, säger Erik Melander. Det är sådana nedrustningsprocesser som vi vill förstå bättre.

Elin Bäckström

Alva Myrdal-centrum


Centrumet döps till Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning vid Uppsala universitet, (Alva Myrdal Centre for Nuclear Disarmament), efter Alva Myrdal (1902-1986), internationellt känd nedrustningsförhandlare, mottagare av Nobels fredspris 1982 och tidigare Uppsalastudent.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin