Tvärvetenskaplig samverkan ger nya svar om immunitet efter covid-19

COMMUNITY-kohorten omfattar 2 149 medarbetare vid Danderyds sjukhus

COMMUNITY-kohorten omfattar 2 149 medarbetare vid Danderyds sjukhus

Redan veckor efter att coronaviruset nått Sverige togs blodprover från fler än 2 000 medarbetare vid Danderyds sjukhus. Idag samarbetar ett urval av landets främsta forskare med det unika materialet i COMMUNITY-studien för att med förenad kraft utvinna nödvändig kunskap i kampen mot covid-19.


Hur länge skyddas vi av antikroppar efter en covid-19-infektion? Och hur ser immuniteten ut över tid? I ett aktuellt samarbete söker ledande forskarmiljöer vid tre svenska universitet och Danderyds sjukhus svar på några av de mest angelägna frågorna som omger den pågående pandemin.

Mia Phillipson, Uppsala universitet & SciLifeLab

– Våren 2020 utlyste SciLifeLab 62 miljoner kronor för forskning kring covid-19. Under fem intensiva dagar mottog vi runt 300 ansökningar från hela Sverige och beviljade 67. Omfattningen åskådliggör forskarsamhällets stora engagemang, men också SciLifeLabs viktiga roll som vetenskaplig koordinator. Med vårt övergripande perspektiv kunde vi sammanföra nya konstellationer av forskare, och grupperingen som omger COMMUNITY-kohorten är ett lysande exempel på hur långt vi kan ta oss på kort tid när forskare samverkar i rätt omgivning, säger Mia Phillipson, professor vid Uppsala universitet och co-director vid SciLifeLab.

Prov från vårdpersonal

Arbetet med COMMUNITY-kohorten inleddes i april då Charlotte Thålin, läkare och ansvarig forskare för studien, började ta blodprover från 2 149 medarbetare vid Danderyds sjukhus. En strategiskt mycket betydelsefull grupp som rör sig nära covid-patienter, via arbetsplatsen är tillgängliga för fortsatta provtagningar och i sin profession är införstådda med det nödvändiga i att bidra till vetenskapliga utmaningar.

Charlotte Thålin, läkare och ansvarig forskare

– Redan minuter efter att vi öppnat registreringen var samtliga platser fyllda, och deltagarnas fantastiska engagemang består: De kommunicerar fortlöpande sitt hälsotillstånd via en app, i januari utför vi en tredje provtagning, och i princip alla följer med. Det ger oss en såväl kontinuerlig som lättstuderad kohort, och att vi nu även samlar den tvärvetenskapliga spetskompetens och mankraft som krävs för att analysera materialet fullt ut banar väg för resultat som ingen enskild miljö kan leverera, konstaterar Charlotte Thålin.

Multiplextest av antikroppar

Med ändamålsenliga proteiner och ett multiplextest, utvecklade av Sophia Hober och Peter Nilsson, professorer vid KTH, har flera relevanta iakttagelser möjliggjorts. Till exempel är förekomsten av antikroppar nästan tre gånger högre bland medarbetare som vårdat covid-patienter än inom administrationen. Likaså har 87 procent av dem som bär på antikroppar endast upplevt lindriga eller obefintliga symtom. I ytterligare en studie som påbörjades i oktober analyserar Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkologi vid Uppsala universitet, hur länge vårt immunförsvar ger skydd efter en covid-19-infektion. I januari inleder hon uppföljningsstudier:

Sara Mangsbo, Uppsala universitet

– När vi drabbas av en infektion aktiverar vi T-celler som kan döda virusinfekterade celler, dirigera resterande immunförsvar och generera bestående skydd mot framtida infektioner. De minnes-T-celler som skapas mot  viruset kan aktiveras snabbt vid återinfektion. Genom att testa blodproverna i COMMUNITY-kohorten mot syntetiska bitar av coronaviruset kan vi mäta hur länge minnescellerna förblir aktiva och studera immunsvaret över tid. Tillsammans med Pierre Dönnes vid SciCross har vi tagit fram syntetiska peptider som kan identifiera SARS-CoV-2 specifika T-cells-svar för projektet, och screenar vi samtliga 2 149 personer är det en i omfattning närmast unik T-cellsstudie, säger Sara Mangsbo.

Samverkan helt avgörande

Den form av interdisciplinära samarbeten som omger COMMUNITY-kohorten blir allt viktigare inom forskarvärlden. Flera svenska och internationella utlysningar ställer krav på samverkan över vetenskapliga och organisatoriska gränser. Lars Hultman, vd på Stiftelsen för strategisk forskning, menar att samverkan är helt avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Och i den proposition regeringen nyligen presenterade för forskningspolitiken 2021–2024 föreslås att SciLifeLab tilldelas 130 miljoner kronor i syfte att utveckla ett Center for Pandemic Preparedness.

– Under pandemin har vi visat att SciLifeLab förmår leverera under press, och forskningspropositionens innehåll är för mig en bekräftelse på att strukturen vi tillför är nödvändig, säger Mia Phillipson. Härnäst fortsätter vi att se resultaten av de projekt vi beviljade finansiering våren 2020, dessutom har vi med medel från KAW just sjösatt ännu en utlysning med fokus på covid-19. På sikt måste vi ta oss tid att samla allas erfarenheter från den här perioden för att stå bättre rustade i framtiden, men det vi redan ser är hur långt forskarsamhället kan nå med samverkan och team science. 

Magnus Alsne

Fakta


 • COMMUNITY-kohorten omfattar 2 149 av Danderyds sjukhus totalt 4 375 medarbetare.
 • Samtliga deltagare lämnar blodprover med fyra månaders intervall för studier med fokus på covid-19.
 • I COMMUNITY-studien med fokus på materialet deltar:
 • Ansvarig forskare
 • Charlotte Thålin, med dr, KI, specialistläkare Danderyds sjukhus
 • Projektledare vid varje lärosäte:
 • Sophia Hober, professor, KTH 
 • Peter Nilsson, professor, KTH
 • Mia Phillipson, professor, Uppsala universitet, co-director, SciLifeLab
 • Sara Mangsbo, docent och bitr. universitetslektor, Uppsala universitet
 • samt flera forskarlag i samarbete med ansvarig forskare och projektledare.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin