Hat trick i forskningsanslag till smarta elnät

Uppsala Smart Energy Research group (USER) har fått finansiering av Energimyndigheten för tre olika samverkansprojekt inom området efterfrågeflexibilitet.


Cajsa Bartusch, forskningsledare för USER och docent och forskare på Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik har fått tre anslag inom smarta elnät beviljade av Energimyndigheten. Den tvärvetenskapliga forskargruppen USER fokuserar främst på användarbeteende och sociotekniska perspektiv på:

  • efterfrågeflexibilitet
  • decentraliserad produktion
  • lagring
  • elbilar samt relaterade produkter och tjänster.

Med efterfrågeflexibilitet kan man undvika toppar i elkonsumtionen genom att med incitament eller automatisk styrning flytta elanvändning från tidpunkter då det är trångt i elnätet. USER:s syfte är att öka den allmänna kunskapen om elkonsumenters och prosumenters roll i förverkligandet av visionen om framtidens smarta elnät.

Tvärvetenskaplig forskning med användarfokus

Merparten av den svenska forskningen om smarta elnät fokuserar på teknikutveckling, medan forskningsinsatser om implementeringen och användningen av dessa tekniker är betydligt mer sällsynta.

– Att anslagen avser projekt med ett tydligt användarperspektiv innebär ett erkännande för USER! Det tyder dels på att behovet av samhälls- och tvärvetenskaplig forskning inom området smarta elnät har hörsammats, dels på en vilja att främja tvärvetenskap och samverkan med det omgivande samhället i omställningen till ett hållbart energisystem, säger Cajsa Bartusch.

Sara Helperin

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin