Hunden som hjälpmedel vid diagnostik av covid-19

Träningen kommer att ske under ledning av Hundhjälpen i Uppland och Stock Hundutveckling med flera olika hundraser och beräknas ta upp till tre månader.

Träningen kommer att ske under ledning av Hundhjälpen i Uppland och Stock Hundutveckling med flera olika hundraser och beräknas ta upp till tre månader.

Uppsala universitet och Region Uppsala startar nu ett forskningsprojekt i samverkan med Hundhjälpen i Uppland AB och Stock Hundutveckling med syftet att undersöka om hunden kan vara ett hjälpmedel vid diagnostik av covid-19.


Hunden har ett mycket utvecklat luktsinne och tidigare forskning har visat lovande resultat för hundar som tränats för olika diagnostiska uppdrag, till exempel för att identifiera specifika bakteriella infektioner, cancer och lågt blodsocker. Forskargrupper världen över undersöker nu om hundar kan tränas till att markera doftprover som kommer från personer med covid-19 och flera av dessa studier visar på positiva resultat. 

Uppsala universitet genomför nu en studie tillsammans med Akademiska vårdcentralerna och Provtagningsenheten vid Nära Vård och Hälsa, Region Uppsala, där de samlar in doftprover, bestående av kompresser som dras över huden i nacken på personer med och utan covid-19. Doftproverna kommer att användas för att träna hundar att spåra covid-19.

Tränas under tre månader

Träningen kommer att ske under ledning av Hundhjälpen i Uppland och Stock Hundutveckling med flera olika hundraser och beräknas ta upp till tre månader. Forskarna kommer att följa träningen av hundar och sedan utvärdera resultaten. Innan träningsprogrammet sätter igång prövas hundarna för att se att de passar för uppgiften och att de uppfattar träningen som positiv.

– Det finns ett stort behov av tester som snabbt kan visa om en person har covid-19. Det ska bli mycket spännande att följa träningen av hundarna och se om de blir tillräckligt duktiga på att skilja ut positiva från negativa prover, säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi och forskningsledare för studien. 

Proverna för träning av hundarna kommer att samlas in från personer som testas för pågående covid-19-infektion samt från symptomfria personer som besöker primärvården. Hundarna tränas med doftproverna separat och kommer inte vara på plats vid provtagningen under sin träning. Hundarna kommer att belönas när de markerar prover som kommer från personer med covid-19 och de lär sig på så sätt att signalera när de känner igen doften.

Liten risk att hundarna smittas

Efter genomgånget träningsprogram kommer hundarnas förmåga utvärderas på doftprover där varken föraren eller hunden känner till provsvaret. Risken för att hundarna ska smittas bedöms som mycket liten baserat på tidigare studier.

– Beroende på resultaten så kan hundarna som genomgått utbildningen sedan användas i samhället för att detektera covid-19 hos personer på exempelvis tågstationer, flygplatser, andra platser med hög persontäthet och inom vården. Att låta hundar göra en första screening kan bli en effektiv och snabb metod där man exempelvis sparar mycket tid och resurser på att inte PCR-testa alla, utan endast de personer vars doftprov hunden markerat, säger Mats Martinell, medicinskt ledningsansvarig på provtagningsenheten i Region Uppsala.

Studien kan tjäna som en modell för att snabbt utbilda fler hundar under coronapandemin och även kunna användas i framtiden för att i ett tidigt skede utbilda hundar vid ett nytt pandemiutbrott.

Studien har etiskt tillstånd från Etikprövningsmyndigheten samt djuretiskt tillstånd från Jordbruksverket.

Annica Hulth

Uppdatering 30/8 2022: Hundstudien avslutas


Sedan 2021 har ett projekt kring att träna och utvärdera hundar att skilja ut doftprover från personer med covid-19 från prover från personer utan covid-19 bedrivits vid Uppsala Universitet i samarbete med Region Uppsala och Hundhjälpen i Uppland AB samt Stock Hundutveckling AB. Inom projektet har över 4700 doftprover, varav cirka 250 covid-positiva personer samlats in i samband med PCR-provtagningen och sammanlagt åtta hundar tränats.

Hundarna visade under träningen lovande resultat men initiala blindade tester visade att hundarna behövde mer träning. Varför resultaten inte blev bättre kan bero på att provernas doft avtagit under lagring och dofterna i vissa av proverna varit för svaga samt att antalet positiva prover blev för få.

Då PCR-provtagning för allmänheten inte längre genomförs har forskarna i projektet bestämt att avsluta det, då de inte längre kan samla in nya prover. Projektet har lett till en ökad kunskap inför kommande pandemier om hur liknande projekt kan bedrivas samt omfattande samverkan mellan de inblandade parterna. Projektet vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit till projektet med doftprover.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin