SCAPIS-databasen öppnar för forskning om hjärt-och lungsjukdomar

Deltagarna i SCAPIS-studien fick bland annat genomgå undersökning med datortomografi (skiktröntgen). På bilden syns röntgensjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. På bild

Deltagarna i SCAPIS-studien fick bland annat genomgå undersökning med datortomografi (skiktröntgen). På bilden syns röntgensjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. På bild

De senaste fem åren har den nationella SCAPIS-studien pågått där drygt 30 000 svenskar fått genomgå omfattande hälsoundersökningar. Nu öppnar studiens databas för storskalig forskning med syftet att hitta personer med risk för sjukdom i hjärta, kärl och lungor innan de blir sjuka och ge dem en chans till överlevnad.


Johan Sundström

Två miljoner svenskar lever med hjärt-kärlsjukdom och 1,3 miljoner med lungsjukdomar. Samtidigt ställer dagens levnadsvanor och nya riskfaktorer nya krav på forskningen. Av totalt cirka 90 000 svenskar som avlider årligen, dör närmare 40 000 av hjärt- och kärlsjukdomar.

– Att databasen nu blir tillgänglig för forskare knutna till svenska universitet är en viktig milstolpe. SCAPIS blir en värdefull källa för forskning under många år framöver. På längre sikt är förhoppningen att kunna minska risken för sjukdom i hjärta, kärl och lungor hos kommande generationer, säger Johan Sundström, professor vid Uppsala universitet och hjärtläkare på Akademiska sjukhuset, huvudansvarig för SCAPIS Uppsala.

Uppsala var ett av sex studiecenter som välkomnade deltagare i SCAPIS. Region Uppsala och Uppsala universitet finansierade delar av denna insamling. Totalt deltog 5038 personer i Uppsala i åldern 50-64 år.

Förändringar över generationer

– Varje generation behöver sin egen representativa studie. Vi har bra kännedom om kopplingen mellan riskfaktorer och hjärt-lungsjukdom från tidigare studier, men de totala effekterna på hjärt-lungsjukdomarna behöver studeras inom ramen för det riskfaktormönster som respektive generation har, framhåller Johan Sundström.

Som exempel nämner han att fetma och diabetes är vanligare i befolkningen idag jämfört med för flera decennier sedan när den så kallade Framinghamstudien gjordes. Samtidigt har andelen rökare minskat.

Hitta tidiga tecken

– I SCAPIS har vi dessutom kunnat samla in en stor mängd mycket värdefulla data som inte funnits att tillgå i tidigare studier, bl a med skiktröntgen av hjärta och lungor, berättar Johan Sundström. Om vi har tur kommer vi att med hjälp av SCAPIS lära oss hitta tidiga tecken på hjärt-kärlsjukdom som vi inte känner till idag, och kunna ge dessa personer en chans till överlevnad.

Anna Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin