Märta Nasvelldagen – Från kris till trauma: begrepp till behandling

21-9

Bildtext

Märta Nasvelldagen 2021 går av stapeln den 25 mars. Det är ett årligt återkommande evenemang om psykisk sjukdom som är öppet för allmänheten. I år kretsar temat kring psykiskt trauma. Vad är det och hur ser forskningsläget ut? Och hur är det att leva med erfarenheter av svåra händelser? Evenemanget är i år helt digitalt.


Forskning inom området psykotraumatologi handlar om hur starkt påfrestande händelser påverkar människors upplevelser och beteenden. Forskningen undersöker bland annat vilka besvär som kan uppkomma efter svåra händelser, hur dessa besvär kan ta sig uttryck och hur de kan förebyggas eller lindras. Forskningen inkluderar både den som är direkt drabbad men också anhöriga och personal samt psykosociala konsekvenser av en allvarlig händelse.

I Märta Nasvelldagens program ingår bland annat presentationer om behandlingsmetoder vid traumatisering hos barn och vuxna och avslutningsvis hålls en paneldiskussion om hur psykotraumatologins framtid gällande kunskapsläge och vård.

– Forskningen har under de senaste decennierna givit oss mycket kunskap om hur vi hanterar och återhämtar oss från svåra händelser och inte minst hur vi kan hjälpa de som blir traumatiserade. Även om det finns mycket kvar att lära, hoppas jag att vi under årets Märta Nasvelldag kan inge hopp om att vi har både kunskap och verktyg för att förstå och hjälpa människor som kämpar med traumatiska upplevelser, säger Filip Arnberg, programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet och psykolog på Akademiska sjukhuset

Arrangörer: Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet i samarbete med Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och Brukarorganisationerna i Region Uppsala.

Linda Koffmar

Om Märta Nasvell


Märta Nasvell var sjuksköterska och donator som kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom. Hon tog examen vid Kungliga Akademiska sjukhusets sjuksköterskeskola 1933 och arbetade ända upp i åttioårsåldern som sjuksköterska vid Psykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset.

Program

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin