Linnéautograf donerad till universitetsbiblioteket

Dokumentet bär en signatur av Carl von Linné

Dokumentet bär en signatur av Carl von Linné

Ett dokument från 1745 med Carl von Linnés signatur har donerats till Uppsala universitetsbibliotek av professor Robert A Stein via organisationen American Friends of Uppsala University, AFUU.


Dokumentet är en del av en handling som rör ett markköp och har skickats till ”Kongl. Maj:ts och Riksens höglofl. Swea Hofrätt”. Det är signerat av dåtidens 15 ledamöter vid universitetets konsistorium, där Carl von Linné ingick och är daterat den 17 maj 1745.

Donationen är gjord av professor Robert A Stein, Everett Fraser Professor of Law, Distinguished Global Professor, University of Minnesota Law School, som är styrelsemedlem i AFUU. Han har nyligen köpt dokumentet i USA, just i syfte att skänka det till universitetsbiblioteket via AFUU.

-Vi är mycket tacksamma över att ha professor Stein som vän till Uppsala universitet och för hans kontinuerliga stöd till universitetet, där donationen av Linné-dokumentet är det senaste exemplet, säger Anders Malmberg, styrelseordförande i AFUU.

Dokumentet överlämnades till Uppsala universitet och Uppsala universitetsbibliotek den 17 mars 2021.

-Generösa givare har berikat vårt bibliotek under hela dess långa historia. Vi är mycket tacksamma för denna gåva, säger överbibliotekarie Lars Burman.

Anders Malmberg (mitten), ordförande i AFUU,  överlämnade dokumentet till prorektor Coco Norén som i sin tur lämnade över det till överbibliotekarie Lars Burman.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin