Nationellt forskningsprogram om covid-19 förlängs

Totalt har KAW donerat 105 miljoner kronor till SciLifeLab för att förlänga och utöka Covid-19-programmet.

Totalt har KAW donerat 105 miljoner kronor till SciLifeLab för att förlänga och utöka Covid-19-programmet.

I mars 2020 lanserade SciLifeLab ett nationellt covid-19-forskningsprogram tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Nu förlängs och utökas programmet, med ytterligare 50 miljoner kronor från KAW.


– Det har nu gått nästan precis ett år sedan det nationella forskningsprogrammet kring Covid-19 lanserades. Det har varit fantastiskt att se den kraftsamling och de samarbeten som på kort tid etablerats mellan forskare på våra universitet. De resultat som kommit fram är mycket värdefulla och i vissa fall direkt tillämpbara i den nuvarande krisen, men mer forskning behövs. Därför utökar vi nu finansieringen av programmet, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Hittills har programmet bidragit till utveckling av nya metoder för testning av pågående virusinfektion, detektion av antikroppar och patologisk analys, till exempel i form av nya molekylära diagnosmetoder, storskalig och högeffektiv antikroppsanalys, analys av värdarnas immunsvar, detektion och analys av virus i miljön och ny förståelse för hur viruset kan hämmas. All forskningsdata inom programmet är öppen och finns allmänt tillgänglig via den nationella Covid-19-databasen.

Två nya utlysningar

I december 2020 blev det möjligt, genom en ny donation från KAW (på 50 miljoner kronor), att lansera två nya utlysningar i syfte att utöka och stärka forskningsprogrammet. 76 förslag lämnades in och utvärderades av en panel bestående av nationella och internationella experter samt SciLifeLab:s styrgrupp.

Den vetenskapliga kvaliteten och hur projekten kunde bemöta pandemin var de primära utvärderingskriterierna, men även projektens förmåga att bedriva “open science”, hantera data och dela prover och data samt skapa synergier med de andra förslagen, togs i beaktande. SciLifeLabs styrelse beslutade att finansiera 23 av de 76 förslagen.

Totalt har KAW donerat 105 miljoner kronor till SciLifeLab för att förlänga och utöka Covid-19-programmet. 53 av dessa har använts för att finansiera det nyligen lanserade projektet om vaccinationseffekter.

Följande projekt vid Uppsala universitet är helt nytt inom covid-19-programmet:

Loss of chromosome Y (LOY) in specific subtypes of leukocytes may predispose to severe course of covid-19 in males; consequences of LOY for the immune system. Jan Dumanski, professor i experimentell patologi vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Befintliga projekt vid Uppsala universitet som har beviljats utökad finansiering:

  • Mechanisms of acute and long-term organ dysfunction in critical COVID-19. Michael Hultström, forskare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.
  • Neurological complications of COVID-19. Elham Rostami, docent vid institutionen för neurovetenskap.
  • MOLRES-COV. Åke Lundkvist, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.
  • High throughput SARS-CoV-2 variant surveillance. Lars Feuk, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.
  • Advancing environmental virus profiling and risk assessment for public health perspective. Anna Székely, forskare vid institutionen för ekologi och genetik.
  • CoronaLeadDiscovery (CoLD). Helena Danielson, professor i biokemi vid institutionen för kemi–BMC.
  • Nevermore Covid, DDD platform. Kristian Sandberg, forskare vid institutionen för läkemedelskemi.
  • Identification of druggable coronavirus-human protein-protein interactions.Ylva Ivarsson, professor i biokemi vid institutionen för kemi–BMC.

Annica Hulth

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin