Gotland visar vägen till framtidens energisystem

Alla internationella och nationella scenarier pekar på stor andel vindkraft i framtidens energisystem, så även i Sverige. Forskningen handlar om luftflöden och hur de interagerar med vindkraftverken.

Alla internationella och nationella scenarier pekar på stor andel vindkraft i framtidens energisystem, så även i Sverige. Forskningen handlar om luftflöden och hur de interagerar med vindkraftverken.

Regeringen har utsett Gotland till energipilot för att visa vägen till den energiomställning till samhället står inför. Stefan Ivanell, professor vid institutionen för geovetenskaper på Campus Gotland berättar om satsningen i en film.


Se filmen: Energiomställning testas på Gotland

– Målet med Energipilot Gotland är att visa vägen och att hitta synergier mellan olika utmaningar och visa vägen hur man kan lösa dem på nationell och internationell nivå. Min förhoppning är att vi kan ta steg i den riktningen, säger Stefan Ivanell.

Han forskar om vindkraft och energiomställning. När det gäller vindkraften handlar det om luftflöden, hur de interagerar med vindkraftverken och hur man placerar vindkraftverk på bästa sätt. När det gäller energiomställningen handlar det både om tekniska och samhällsvetenskapliga frågor, som hur man planerar och vilka regelverk står i hinder för vissa typer av omställningar.


Annica Hulth

Fakta


Omställningen till ett fossilfritt energisystem, i Sverige och globalt, är en av vår tids stora utmaningar. Vid Uppsala universitet finns starka miljöer inom allt från tekniker för energiomvandling, lagring, bränslen och energiöverföring, forskning om energieffektivisering och negativa utsläpp, till forskning om samhällets omställning och klimatledarskap.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin