Snart öppnas portarna för centrum om kvinnors psykiska hälsa

Centret Womher har som mål att förstå, förebygga och behandla den ökande psykiska ohälsan hos kvinnor i framförallt reproduktiv ålder.

Centret Womher har som mål att förstå, förebygga och behandla den ökande psykiska ohälsan hos kvinnor i framförallt reproduktiv ålder.

Välkommen till invigningssymposium för Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa – Womher. Den 26 april öppnas portarna officiellt för det nya centret med ett digitalt evenemang med korta föreläsningar av både internationella forskare och forskare från alla Uppsala universitets vetenskapsområden.


Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och mest kostsamma samhällsfrågor. Globalt sett ökar antalet personer i världen som drabbas av psykisk ohälsa, exempelvis drabbar depression mer än 300 miljoner människor i världen. Och extra drabbade är kvinnor.

Med målet att förstå, förebygga och behandla den ökande psykiska ohälsan hos kvinnor i framförallt reproduktiv ålder, inrättade Uppsala universitet i december 2019 ett tvärvetenskapligt centrum för kvinnors psykiska hälsa – Womher  – Women’s Mental Health during the Reproductive Lifespan.

Lisa Ekselius, professor i psykiatri och föreståndare
för Womher. Foto: Mikael Wallerstedt

– Den oroande ökningen av psykisk ohälsa i befolkningen är störst bland kvinnor, särskilt unga kvinnor. Vi vet sedan länge att den psykiska hälsan ser olika ut hos män och kvinnor. Betydligt fler kvinnor drabbas av depression och ångestsjukdomar medan män oftare har alkohol och drogproblematik, säger Lisa Ekselius, professor i psykiatri och föreståndare för Womher. Skeenden under de barnafödande åren har en mycket stor inverkan på en kvinnas liv, sett från såväl ett socialt som ett jämlikhetsperspektiv. Känsligheten för psykisk ohälsa och sjukdom ökar under graviditet och efter barnafödande.

Bidra med gränsöverskridande kunskap

WomHer är en långsiktig satsning, som utnyttjar kompetenser såväl nationellt som internationellt,

– Den breda kompetensen vid Uppsala ger oss stora möjligheter att bidra med ny gränsöverskridande kunskap. Med Womher vill vi möta de omfattande nationella och internationella samhällsutmaningarna med ökande psykiska ohälsan hos kvinnor. Med hela universitetets bredd som främsta styrka skapar vi ett brett internationellt nätverk som kan belysa olika perspektiv och med den nystartade forskarskolan utbildar vi en ny generation forskare som vill och kan göra skillnad, berättar Lisa Ekselius. 

Inom Womher har nätverket arbetat fram ett antal övergripande mål på tio års sikt. Ett av dem är ökad kunskap och medvetenhet som främjar kvinnors psykiska hälsa. Andra mål är till exempel utveckling och implementering av nya metoder för diagnostik, prevention, behandling och uppföljning eller att vara en tvärvetenskaplig kunskapsbas och rådgivande till berörda intressenter som skola, vård, studenthälsa, socialtjänst, myndigheter, arbetsgivare och lagstiftare. Ett stort fokus kommer också att läggas på samverkan med relevanta målgrupper som till exempel patienter och närstående.

Digitalt öppningssymposium

Den invigningsceremoni som var planerad redan i april förra året blev uppskjuten på grund av pandemin. Men nu är det alltså dags för invigning. Den 26 april öppnas portarna för det nya centret officiellt med ett digitalt symposium med korta föreläsningar av både internationella forskare och forskare från alla Uppsala universitets vetenskapsområden.

Anna Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin