Ny studie för att hjälpa barnfamiljer med vardagsekonomin

I en ny studie vill forskarna prova nya sätt och erbjuda barnfamiljerna stöd tidigt, innan problemen med ekonomin blivit för stora.

I en ny studie vill forskarna prova nya sätt och erbjuda barnfamiljerna stöd tidigt, innan problemen med ekonomin blivit för stora.

Arbetslöshet, sjukdom eller när familjer växer med nya medlemmar. Många olika situationer kan leda till en försämrad vardagsekonomi för barnfamiljer. Det kan ibland kännas svårt att ta hjälp i ett tidigt skede, och veta vilken hjälp som finns. Därför har nu forskare vid Uppsala universitet startat en pilotstudie för att testa ett samarbete mellan den kommunala budget- och skuldrådgivningen och barnavårdscentraler i Sandvikens kommun.


"Healthier Wealthier Families" är en pilotstudie som inkluderar familjer med barn i åldrarna 0-5 år, budget- och skuldrådgivare och sjuksköterskor på barnavårdscentraler, BVC, i Sandvikens kommun. Projektet har testas och implementerats framgångsrikt internationellt och ska nu anpassas och testas i Sverige.

Anna Sarkadi, professor i socialmedicin.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Andelen barn som lever i fattigdom i Sverige har dubblerats sedan 2000 och uppgår nu till 17 procent. Att leva i fattigdom påverkar barns framtida hälsa och utveckling samt deras chanser för utbildning och sysselsättning. Därför måste vi pröva att använda befintliga verksamheter på nya sätt och erbjuda barnfamiljerna stöd tidigt, innan problemen med ekonomin blivit för stora, säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.

Syftet med pilotstudien är att genom barnhälsovården identifiera barnfamiljer som har eller riskerar att få ekonomiska svårigheter och aktivt sätta dem i kontakt med den kostnadsfria kommunala budget- och skuldrådgivningen hos Konsument Gästrikland.

Jobba mer förebyggande

– Vi kommer ofta in alldeles för sent. Vi vill gärna jobba mer förebyggande. Vi vill att det ska kännas naturligt för folk att söka sig till oss när de inser att det blivit svårare att få ekonomin att gå ihop i samband med att man fått barn. Vi kan hjälpa till med alltifrån vardagstips för att spara på utgifter, att göra en månadsbudget eller ansöka om skuldsanering, säger Emir Kolic, budget- och skuldrådgivare hos Konsument Gästrikland.

Sandvikens kommun är på plats 250 bland Sveriges 290 kommuner när det gäller barnfattigdom enligt en rapport från Rädda barnen. Målsättningen med projektet är att testa ett förebyggande arbetssätt, för att minska antalet barn som lever i fattigdom i Sverige.

– Vi träffar föräldrar väldigt mycket den första tiden och man bygger en relation. Jag tror att BVC kan vara rätt ställe att ta upp frågor om ekonomi, om man gör det på ett lyhört sätt, säger Maria Elg, distriktssjuksköterska vid hälsocentralen Sandviken Norra.

Studien pågår under hela 2021 på BVC-mottagningar i Sandvikens kommun. Tanken är att testa modellen i större skala om det skulle visa sig fungera väl i pilotförsöket.

Studien finansieras av Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, www.forte.se

Elin Bäckström

Läs mer:


”Healthier Wealthier Families” är ett projekt inom forskargruppen CHAP –  en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på utvärdering av samhällets insatser för att främja barns och föräldrars psykiska hälsa.

Rädda barnens rapport: Barnfattigdom i Sverige (2018).

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin