Framgångsrik samverkansmodell för biståndsarbete

Sandwichmodellen är en samverkansmodell för internationalisering av forskarutbildning. Modellen har använts framgångsrikt vid Uppsala universitet sedan 1960-talet.

Sandwichmodellen är en samverkansmodell för internationalisering av forskarutbildning. Modellen har använts framgångsrikt vid Uppsala universitet sedan 1960-talet.

Biståndsprogrammet International Science Programme (ISP) inom forskarutbildning fyller 60 år. Under många år har programmet arbetat enligt sandwichmodellen. En modell som har spridit sig både i Sverige och utomlands. Under jubileumsåret bjuder International Science Programmen in till öppna seminarier.


Syftet med ISP är att stärka förmågan och kapaciteten att bedriva forskning lokalt i låginkomst- och lägre medelinkomstländer. Det är en form av biståndsarbete för att internationalisera forskarutbildning.

Vid starten på 60-talet visade det sig snart att det är många studenter som inte kan dra nytta av sina kunskaper när de återvänder till sina hemländer på grund av bristande infrastruktur. Det var också många som inte återvände till sina hemländer efter flerårig forskarutbildning utomlands. Därför startades sandwichmodellen, i kombination med mer långvariga stöd till institutioner.

– Sandwichmodellen fungerar i korthet så att studenterna växlar mellan att vara vid hemuniversitetet och på en värdinstitution under utbildningen, säger Peter Sundin, föreståndare för International Science Programme vid Uppsala universitet. Det är ju de enskilda individernas val om de vill återvända till hemlandet eller inte och sandwichmodellen har visat sig vara effektiv eftersom de som utbildas i stor utsträckning stannar i hemlandet.

Det har också visat sig att sandwichmodellen underlättar för kvinnliga studenter som kan ha svårare att vara borta på heltid i flera år.

Finansieras av Sida

Sveriges biståndsmyndighet Sida finansierar ISP, dessutom stöttar vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap verksamheten ekonomiskt.
– Medlen från området använder vi främst till administration så att biståndsmedlen från Sida går till våra samarbetspartners.

Stabil forskningsmiljö

Slutmålet med stödet är en stabil forskningsmiljö med bra infrastruktur och egen doktorandutbildning som kan söka forskningsmedel i konkurrens.
– Det är ett långsiktigt arbete, det kan ta tio till trettio år för att bygga upp en stabil forskningsmiljö.

Genom åren har ISP bytt samarbetspartners vartefter forskningsmiljöerna som de samarbetar med har stått på egna ben.
–  Många av de vi har arbetat med har idag egen forskarutbildning och klarar sig utmärkt utan oss.

Hanterar många studenter

Vid Uppsala universitet finns idag tre program inom fysik, kemi och matematik vid ISP. Men sandwichmodellen används inom en bred skala av forskningsämnen via bilaterala avtal som Sida har och alla de studenterna hanteras av ISP vid Uppsala universitet.

– I Sverige kan det befinna sig mellan 100 och 200 studenter i varje givet tillfälle som vi har hand om. Alla är förstås inte vid Uppsala universitet utan vi samarbetar med många lärosäten i Sverige.

Dessutom befinner sig inte alla studenter i Sverige utan stödet från Sida används också för att använda sandwichmodellen mellan två länder utan att någon institution i Sverige är inblandad.

– Vi hjälper till med kontakter mellan länderna och institutionerna om det behövs, men handledarna har ofta de kontakter som behövs.

Sandwichmodellen används också av andra länder för motsvarande utvecklingsstöd, till exempel i Tyskland.

Pandemin en utmaning

Det är förstås svårt att skriva om något idag utan att ta in aspekterna av pandemin.
– Ja, pandemin har ju förstås inneburit en del utmaningar för oss. Resandet blev ju svårare. Många besök har fått skjutas upp och många har fått förlänga sina vistelser här i Sverige. Det har varit tuffast för de som fått skjuta på sina besök, de som har fått förlänga har kunnat komplettera, till exempel med fler experiment. Nu rullar det ganska normalt tack vare coronatester och coronaintyg.

Anders Berndt

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin