”Vi måste börja tänka på IT ur ett hållbarhetsperspektiv”

Informationsteknologi för ett hållbart och säkert samhälle står i fokus för en ny forskningssatsning vid Uppsala universitet.

Informationsteknologi för ett hållbart och säkert samhälle står i fokus för en ny forskningssatsning vid Uppsala universitet.

Hallå där, Carolina Wählby, professor vid institutionen för informationsteknologi, där en ny forskningssatsning på hållbarhet och säkerhet nu startar med anställning av fem postdoktorer.


Varför satsar ni på forskning om säkerhet och hållbarhet inom informationsteknologi? 

Carolina Wählby, professor vid in-
stitutionen för informationstekno-
logi. Foto: Privat

– Det här är angelägna områden eftersom vi lever i ett samhälle där vi blir mer och mer beroende av välfungerande IT-system. Det är bara att gå till hur begränsad man själv känner sig när nätet är nere eller när telefonen laddat ur. IT-säkerhet spelar en otroligt viktig roll inom allt från samhällsinfrastruktur till självkörande bilar, och här kan både illvilliga personer och oväntade händelser få katastrofala effekter. Samtidigt måste vi också börja tänka på IT ur ett hållbarhetsperspektiv; strömning av video står ensamt för tre procent av världens totala energiförbrukning och växer i rask takt.

Vi tillbringar ju en stor del av vår vakna tid framför skärmar av olika slag - finns det något vi kan göra på individnivå när det handlar om att använda energikrävande teknologi på ett mer hållbart sätt?

– Egentligen skulle vi spara massor med energi om vi stängde av våra videokameror och bara använde oss av ljudfunktionen i videomöten. Men vi är ju sociala varelser. Samtidigt finns det mycket att fundera kring när det gäller hållbarhet. Vi kan tänka att el är miljövänligt, men våra behov bara växer. Idag är vi väldigt slarviga med el. Varje gång vi uppdaterar våra datorer så får vi mer komplex programvara som har tusen extra funktioner som tar mer kraft. En annan tankeställare är alla batterier och all tänkbar utrustning som ska ta hand om och lagra elen, varifrån kommer de materialen?

– Först och främst måste vi dock titta på det ur ett systemperspektiv och se hur vi kan komprimera och göra smarta besparingar av energin i själva datahanteringen. Det handlar jättemycket om optimering, där matematik och data kommer in. Kan vi använda IT för att optimera solfångare och olika vindkraftverk? Använda energi direkt istället för att gå via batteri? Går du via batteri förlorar du alltid en viss mängd energi. Istället kan vi vara smarta och styra energin till där den behövs på nätet så att vi inte behöver lagra den. Vi har en industri som kräver mycket energi, men kanske kräver inte alla processer konstant energi utan man kan fördela den över dygnet. Till exempel göra mer energikrävande saker när folk inte står och lagar middag.

Det låter som stora utmaningar – vad skulle du säga är nyckeln ur forskningssynpunkt till att råda bot på de här systemproblemen och få fram lösningar som gör skillnad?

– Det är som med mycket av sådan här bred forskning att man behöver kombinera många kompetenser. Det räcker oftast inte med att vara jättebra på bara en sak utan man måste också kunna kommunicera med andra experter. Även om det handlar om forskning inom informationsteknologi så är breda områden involverade inom ett spann från människa-datorinteraktion till miljöaspekter och säkerhetsfrågor för olika datasystem. Vi har också sedan några år en seminarieserie och ett forum där forskare från många olika områden interagerar kring cybersäkerhet. Där är vår forskning stark sen ganska länge. Ett framgångsrikt forskningsprojekt är Don’t hack my body som handlar om säkerheten kring medicinska sensorer i kroppen. Några andra av våra forskare tittar på hur vi med hjälp av artificiell intelligens kan övervaka stora datasystem och hitta beteendemönster som avviker från det förväntade.

Ni efterlyser fem postdoktorer inom er nya satsning – vad ska de göra?

– Det är faktiskt ganska brett. Om man tittar på annonsen så finns det något för alla som är nyfikna på området och har rätt bakgrund. Man ska ha en doktorsexamen kopplad till området i stort, men annars är vi öppna för många olika aspekter och perspektiv – ju mer mångfald, desto starkare forskningsmiljö och större helhetsansvar. Vi hoppas få in en ganska bred ny kompetens, och en grupp som vi hoppas får glädje och nytta av varandra för att kunna driva det här framåt.

Anneli Björkman

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin