Här odlas klimatsmart mat på campus

Projektledarna Sagnik Sinha Roy och Otilia Björndahl João (i mitten) tillsammans med några volontärer.

Projektledarna Sagnik Sinha Roy och Otilia Björndahl João (i mitten) tillsammans med några volontärer.

Uppsala University Campus Garden är ett projekt som syftar till att bygga en trädgård för att odla mat på ett universitetsområde, med målet att minska universitetets klimatpåverkan när det gäller koldioxidutsläpp.


– Vi skapar trädgården på ett tidigare outnyttjat utrymme vid Villavägen 14, med återvunna material och lösningar som inte ger något avfall, säger projektledarna Sagnik Sinha Roy och Otilia Björndahl João.

De är inspirerade av permakulturprinciper och målet är att integrera trädgården med befintliga ekosystem.

– Vi hoppas kunna involvera och engagera olika aktörer och nivåer inom universitet och samhälle för att främja hållbarhet, medvetenhet, reflektion och gemenskap. Med vår tvärvetenskapliga bakgrund är trädgårdens mål både ekologiska och sociala, 

Sagnik Sinha Roy och Otilia Björndahl João träffades förra sommaren (2020) när de var volontärer på Flogsta Food - en gemensam trädgård vid Flogstaparken. De pratade om hur många oanvända gräsmattor det finns i Uppsala, inte minst runt campus, fick kännedom om Uppsala universitets klimatpott och skickade in en ansökan med idén om att skapa gemensam trädgård – och fick finansiering.

– Det som hade börjat som ett samtal om trädgårdsskötsel blev sedan på riktigt, säger Sagnik Sinha Roy.

I januari bjöd de in volontärer att gå med i planeringsprocessen, i mars började deras anställning vid Climate Change Leadership node (CCL) och i april var första arbetsdagen i trädgården.
 

Projektet ingår i en del av ett samarbete med Akademiska hus, som lånar ut marken gratis  – var det en förutsättning?

– När vi fick reda på att det var Akademiska hus som ägde marken, kontaktade vi dem och presenterade projektet. ­ De arbetar ju med att öka den biologiska mångfalden i området och värdesätter de gröna områdena runt campus som en del av kunskapsmiljön, och de har tillhandahållit mark och finansiering för ett liknande projekt på SLU-campus, "Ultuna Permaculture", så vi fick använda marken gratis. 

187 000 kronor från klimatpotten ska täcka alla kostnader som är involverade i detta projekt. CCL har också bidragit med finansiering.
 

Hur skulle du vilja beskriva en gemensam trädgård?

– En gemensam trädgård kan betyda många saker. 

– Gemenskapsträdgården ger oss en chans att träffas och samtidigt vårda miljön. Speciellt under pandemin har många av oss saknat en säker plats att träffas på utomhus och samtidigt kunna odla mat .

– Vi hoppas få en mängd olika erfarenheter från våra volontärer och vi är stolta över att säga att vi har uppnått det, med blandade åldrar, geografiskt ursprung, språk, utbildningsbakgrund etc. Vi ordnar ofta luncher med mat från hela världen. Med ett så mångsidigt samhälle pratar vi också om att ordna språkkaféer för att hjälpa människor att lära sig olika språk. 

 

Trädgården bör också baseras på permakulturprinciper - förklara vad som menas med det?

– Permakultur är ett ramverk som hjälper oss att planera. Ledande ord är integration, mångfald och slutna system. Att inspireras av permakulturprinciper har inneburit att vi arbetar mycket med att observera och lära känna den plats vi jobbar med, tar hänsyn till den omgivande miljön och lokala förhållanden vid plantering – att arbeta med snarare än mot miljön. Vi letar efter regenerativa lösningar som gynnar människor såväl som jorden, skapar cirkulära system, använder återvunna material och producerar inget avfall. 

– Vi arbetar för att förstå hur vi bäst kan fånga och lagra energi och använda resurser på ett kreativt sätt och letar också efter en mångfald av grödor som kan gynna det omgivande ekosystemet.

En poäng är att titta på naturen efter lösningar i trädgården och försöka efterlikna vad som till exempel händer i skogen. 
 

Kan du ge några exempel på växter som kommer att planteras här?

– Vi kommer att odla både ettåriga och fleråriga växter och hoppas kunna skapa en trädgård med ett brett utbud av grödor, där det finns något att äta under merparten av året. Vi har redan planterat lök, morötter, ärtor, pumpor och potatis till exempel och grönkål, bönor, majs och mycket mer. När det gäller fleråriga grödor finns till exempel vinbärsbuskar, hallon, medlar och körvel. Vi pratar också om att odla svampar.
 

Andra saker än växter som kommer att byggas upp?

– Vi kommer att skapa några sociala utrymmen i trädgården, med möbler av gamla lastpallar. Vi planerar också att göra ett insekthotell. Det finns många roliga idéer om saker att bygga, hos våra volontärer och hos glada förbipasserande, så vi får se vad framtiden har i  beredskap.
 

När kommer trädgården att vara klar?

– Är en trädgård någonsin klar? Haha, det är verkligen ett projekt i ständig utveckling men om vi får fortsätta att ha våra glada volontärer hos oss, så kommer det huvudsakliga innehållet att vara på plats till hösten. Det är verkligen fantastiskt att se hur mycket vi kan åstadkomma tillsammans. 

 

Gunilla Sthyr

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin