Biologisk mångfald i fokus för konstverk vid Blåsenhus

Konstnären Amanda Selinder använder pigment från naturen för att färga sidentyger som ska hängas upp i grönområdet Lugnet på Blåsenhusområdet.

Konstnären Amanda Selinder använder pigment från naturen för att färga sidentyger som ska hängas upp i grönområdet Lugnet på Blåsenhusområdet.

Ett konstprojekt på temat biologisk mångfald tar som bäst form i ett labb på Evolutionsbiologiskt centrum. Där odlar konstnären Amanda Selinder organismer som ska gestaltas i textila skulpturer vid campusområde Blåsenhus.


Under sommaren och hösten 2021 kommer en tillfällig konstnärlig gestaltning äga rum i Blåsenhusområdet. Det är Akademiska Hus, Statens konstråd och Uppsala universitet som har bjudit in konstnären Amanda Selinder för att skapa det unika konstprojektet “Biologiska pigment - svampmycel, alger, växter och bakterier” i grönområdet Lugnet nära Campus 1477.

Konstnär Amanda Selinder.
Foto: Statens konstråd.

Amanda Selinder undersöker som bäst de svampar, alger, bakterier och växter som hon hittar i parken och dammen, och utforskar hur hon kan använda dem för att färga textilier. Till sin hjälp har hon traditionella växtfärgningsmetoder som kokning och solfärgning. Men hon extraherar även pigment från bakterier och svampar i laboratoriemiljö i det intilliggande Evolutionsbiologiskt centrum tillsammans med forskarna Anna Rosling och Gustaf Granath. Den färdiga gestaltningen kommer att bestå av sex infärgade sidentygstycken.

Vill inspirera till nya perspektiv

– Konst spelar en viktig roll i skapandet av attraktiva campusområden och med konst på campus vill vi inspirera alla som vistas där till nya perspektiv och tankar. Den här utställningen skapas med hjälp av naturen och det passar särskilt bra i ett område där vi har satsat hårt på att värna de gröna utemiljöerna och främjat den biologiska mångfalden, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Konstprojektet "Biologiska pigment" är en förlängning av de många ekologiska hållbarhetsprojekt som genomförts på campusområdet. Framväxten av projektet går att följa via en hemsida från och med mitten av juli. Alla som vill kan komma förbi grönområdet Lugnet vid Blåsenhus och titta på när arbetet växter fram. Under sommaren och hösten kommer det också att hållas workshops med allmänhet och studenter på plats. Där kommer sedan det färdiga konstverket ”Biologiska pigment” att kunna ses från månadsskiftet augusti/september.

OM SATSNINGEN PÅ KONSTNÄRLIG GESTALTNING I BLÅSENHUS


Som en del i ett samarbetsavtal mellan Akademiska Hus och Uppsala universitet arbetar parterna aktivt med miljön i campusområdet i Blåsenhus. Bland annat har det byggts insekts- och igelkottshotell, placerats ut fågelholkar samt döda trädstammar - allt för att djur och insekter ska trivas i miljön.
Satsningen på den konstnärliga gestaltningen i Blåsenhus sker genom ett fördjupat samarbete mellan Akademiska Hus och Statens konstråd, ett projekt där även Uppsala universitet är samarbetspartner, som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden och på ett nytt sätt bidrar i forsknings- och lärandemiljöer.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin