Fredrik Almqvist får årets Ulla och Stig Holmquists pris

21-9

Bildtext

Fredrik Almqvist, professor vid Umeå universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2021. Han belönas för sin eleganta tillämpning av organisk syntes vid framtagning av små organiska molekyler med användningspotential vid infektions- och neurodegenerativa sjukdomar.


Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är 1,2 miljoner kronor.

Motivering:

Fredrik Almqvists fokus på utvecklingen av antibakteriella medel med nya verkningsmekanismer har genererat viktiga bidrag och substanser har framställts som uppvisat god effekt på bakterier både i in vitro och in vivo modeller. Han har vidare utvecklat 2-pyridonderivat med effekt mot amyloidbildning, substanser som kan få framtida användning vid behandling av vissa neurodegenerativa sjukdomar. Almqvist kombinerar en framgångsrik tillämpning av bioaktiva substanser med banbrytande metodutveckling och syntes av heterocykliska strukturer, något som rönt både nationell och internationell uppmärksamhet.

 

 

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin