Uppsalastudent prisad av ABB för energilösning

Carl Hedman (till höger) med jurymedlem David Bjerhag under prisutdelningen av tävlingen ABB Sustainability Challenge 2021.

Carl Hedman (till höger) med jurymedlem David Bjerhag under prisutdelningen av tävlingen ABB Sustainability Challenge 2021.

Carl Hedman, student på civilingenjörsprogrammet i energisystem, tog nyligen hem vinsten i första omgången av tävlingen ABB Sustainability Challenge för sitt bidrag ”Charge per Energy”. – Jag presenterade ett enkelt och implementerbart koncept. Men kanske viktigast av allt, konceptet uppfyllde kravet om att bidra till minskad energianvändning i världen, säger Carl Hedman.


Vårens tävling inom ABB:s energieffektivitetskampanj Energy Efficiency Movement lockade 36 tävlande från universitet och högskolor i Sverige. Temat var hållbara lösningar för en bättre värld, med fokus på lösningar som minimerar energiförbrukning och minskar miljöpåverkan vid drift av motorer, generatorer och drivsystem.

Enligt ABB Motion var målet att engagera studenter i energifrågan och samtidigt visa på de jobbmöjligheter som finns inom process- och tillverkningsindustrin där ABB verkar. Det vinnande bidraget ”Charge per Energy” bygger på att kunder betalar en avgift per megawattimme som motorn används, istället för att äga en motor. Då kan energieffektivare motorer snabbare komma ut på marknaden, menar Carl Hedman.

– Tanken är att ABB lånar ut en motor med högre verkningsgrad till kunden istället för att kunden ska behöva köpa den själv. Detta förflyttar den finansiella risken från kunden till ABB. Avgiften per megawattimme kan justeras så att den blir låg nog för att kunden ska kunna ha samma löpande kostnader som tidigare. Samtidigt får kunden mer värde för pengarna i och med att den här nya motorn kommer att ha högre tillgänglighetsfaktor (den installerade effekten är tillgänglig större andel av tiden, reds. anm.).

Internationella krav på energieffektivitet

När motorn har högre verkningsgrad blir temperaturen generellt lägre, vilket gör att systemet håller längre. Konceptet bidrar också till att möta de ökande kraven på energieffektivitet från samhälle och marknad, inom EU uttryckta i IE-klasser.

Inspiration till bidraget fick Carl Hedman delvis från gästföreläsningar på energisystemprogrammet.

– Några gästföreläsare från industrin har beskrivit riskerna med för höga investeringskostnader vid investeringar i anläggningar för bränsleproduktion. De vill minska det initiala kapitalet som behövs för att komma igång med produktionen. Det hade jag lite som utgångspunkt: kan man minska den finansiella risken för att snabbare få ut motorerna på marknaden?

Incitament för att byta gammal motor mot ny

Konceptet ”Charge per Energy” passade som handen i handsken med ABB:s energieffektivitetskampanj Energy Efficiency Movement, som bland annat förespråkar att höga verkningsgrader kan återbetala sig relativt snabbt trots initialt högre investeringskostnader. Även om en bredare kartläggning behövs menar Carl Hedman att vid marginalprissättning på el, där elen generellt blir dyrare ju mer förbränning som finns i energimixen, ger ”Charge per Energy” större ekonomiska och miljömässiga fördelar desto sämre energimix. Detta eftersom värdet på elen som aldrig behövde användas blir högre, vilket möjliggör en högre avgift per megawattimme för motorn.

– Områden som har sämre energimix tenderar i högre grad att sakna skarpare miljökrav. Därför ökar sannolikheten att det kommer finnas äldre motorer i just dessa områden. Det kan bli lite av en ”om jag inte måste uppgradera min motor så låter jag bli eftersom det kostar pengar". På så sätt kan ”Charge per Energy” vara bryggan som behövs för att överkomma avsaknaden av hårda miljö- och effektivitetskrav, säger Carl Hedman.

Under tävlingspresentationen redovisade han ett exempel där återbetalningstiden för ”Charge per Energy” uppskattades till 5 år.

– Sen går det att hitta konfigurationer som ger mycket kortare återbetalningstider, men exemplet ger ett hum om storleksordningen.

Sommarjobbet 2022 fixat

Förstapriset i tävlingen bestod av ett sommarjobb vid ABB Motion i Västerås. Men eftersom Carl Hedman redan hade ett fixat i år hos Svenska kraftnät så får jobbet vid ABB vänta till sommaren 2022. Det kommande sista året på civilingenjörsprogrammet ska han passa på att läsa relevanta kurser, bland annat en i generatordesign. Men en kurs i våras gav näring åt en annan potentiell framtidsdröm.

– Jag gick kursen Vågkraft - teknik och system under ledning av Malin Göteman och den var riktigt bra! Vågkraft är riktigt spännande, det är fortfarande lite Vilda västern. Det har inte helt konvergerat än. Så det skulle vara superkul att vara med och utveckla.

Anneli Björkman

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin