Björkénska priset till Kristina Edström

Björkénska priset 2021 tilldelas professor Kristina Edström för hennes världsledande batteriforskning.

Björkénska priset 2021 tilldelas professor Kristina Edström för hennes världsledande batteriforskning.

Professor Kristina Edström har utsetts till 2021 års mottagare av Björkénska priset, ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Kristina Edström får priset för sin världsledande batteriforskning.


Björkénska priset 2021 tilldelas professor Kristina Edström "för hennes världsledande batteriforskning för kraftfullare, säkra, miljövänliga och billiga batterier med lång hållbarhet", enligt motiveringen.

Kristina Edström är sedan 2005 professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet och har under uppbyggnadsskedet varit föreståndare för forskarskolan i neutronspridning, Swedness, inom området materialvetenskap och livsvetenskaper. Sedan 2017 är hon hedersdoktor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, och 2018 fick hon KTH:s stora pris.

Ur motiveringen: "Genom stort personligt engagemang, vetenskaplig kompetens och inspirerande kreativitet leder hon framgångsrikt BASE, ett nationellt kompetenscentrum för svenska batterier, och det storskaliga europeiska forskningsinitiativet Battery 2030+.”

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902 och delas omväxlande ut inom fyra olika grenar, varav 2021 års pris är i kategorin ”Kemi, mineralogi, metallurgi samt geologi”.

Annica Hulth

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin