Klimatforskare till toppmöte om klimatfrågor

Förenta nationernas klimatkonferens i Glasgow, COP26, äger rum 1-12 november 2021 och kommer att samla ledare från cirka 200 länder.

Förenta nationernas klimatkonferens i Glasgow, COP26, äger rum 1-12 november 2021 och kommer att samla ledare från cirka 200 länder.

När världen samlas till FN:s toppmöte om klimatfrågor i Glasgow den 31 oktober finns Uppsala universitet på plats. Universitetets forskare i klimatledarskap ska arrangera seminarier och kommer att föra diskussioner med beslutsfattare och andra aktörer på plats. Forskarna kommer regelbundet rapportera från mötet.


Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Det känns viktigt att vara med på mötet, säger Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, som leder forskningen om klimatledarskap på institutionen för geovetenskaper.

– Världen behöver snabbt ställa om till minskade utsläpp om klimatmålen ska nås och det arbetet måste ske på vetenskaplig grund. Då är det bra att vi för fram vad forskningen säger om både hinder och möjligheter. Det är något som uppskattats på tidigare möten.

Mötet i Glasgow handlar om en rad olika klimatfrågor. En viktig fråga rör omfattningen av ländernas åtaganden om att minska utsläppen av klimatgaser. I dagsläget räcker inte dessa på långa vägar för att nå klimatmålen, men det finns en förväntan om ökade ambitioner.

Finansiering av klimatarbetet

En närliggande fråga handlar om hur klimatarbetet ska finansieras. Målsättningen är att 100 miljarder dollar ska avsättas globalt varje år, men inte heller på den punkten har tidigare löften uppfyllts och frågan är om ny finansiering tillkommer på Glasgowmötet. Utöver dessa huvudpunkter finns flera detaljerade frågor, som bland annat rör hur 2015 års Parisavtalet ska genomföras i praktiken.

– Frågorna är många och svåra men hittills är jag hoppfull, säger Mikael Karlsson. Det är klart att enstaka möten inte löser klimatproblemen och jag skulle bli glatt överraskad om alla knutar kunde lösas upp, men även om det inte sker kan toppmötet ge en global vitamininjektion till klimatarbetet. Det skulle vi ha nytta av även inom EU och Sverige. På plats i Glasgow ska vi i vilket fall arrangera seminarier, rapportera om utvecklingen, bland annat i form av fördjupade analyser, och genomföra vissa studier.

Rapporterar på plats

I universitets delegation deltar ytterligare tre personer som kommer att rapportera dagligen från Glasgow via twitter och en blogg:

  • Daniel Lindvall, forskare i klimatledarskap, doktor i sociologi och tidigare huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning.
  • Jens Ergon, doktorand vid institutionen för geovetenskaper. Vetenskapsjournalist och filmare med erfarenhet från bland annat Vetenskapsradion och fd redaktör på Forskning & Framsteg.
  • Isabel Baudish, koordinator för Klimatledarskapsnoden och ansvarig för upplägg av CCL:s seminariet och aktiviteter.

Annica Hulth

Klimatmötet i Glasgow


Förenta nationernas klimatkonferens i Glasgow, COP26, äger rum 1-12 november 2021 och kommer att samla ledare från cirka 200 länder. COP står för “The Conference of Parties”, de länder som har undertecknat klimatkonventionen och COP26 är det 26:e mötet där dessa länder samlas. Mötet förväntas att samla omkring 30 000 deltagare – politiker, organisationer, forskare med flera. 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin