Zetterbergpriset till statsvetaren Anders Sundell

21-9

Bildtext

Statsvetaren Anders Sundell tilldelas Zetterbergpriset 2021. Han får priset ”för att han utifrån ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv berikat den politiska sociologin”, enligt motiveringen.


Varje år delar sociologiska institutionen vid Uppsala universitet ut det internationella Hans L Zetterbergpriset till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Prissumman är 100 000 kronor.

Anders Sundell, universitetslektor vid
statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs
universitet.

Årets pristagare är Anders Sundell, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Hans forskning spänner över flera fält och inbegriper valforskning, successionsordning, samt undersökning av grundläggande normer och värden. I motiveringen till priset uppmärksammas särskilt hans forskning om relationen mellan informellt framvuxna normer och formella regelsystem. Ur motiveringen:

”Sundell har publicerat i de mest framstående vetenskapliga tidskrifterna samtidigt som han aktivt har deltagit i det publika samtalet i en sann upplysningsanda. Han kan på ett föredömligt sätt förklara och sätta forskningsresultat i sammanhang som gör dem tillgängliga för allmänheten.”

Priset kommer att delas ut under en ceremoni vid Sociologidagarna 20–22 mars 2022 i Uppsala.

Annica Hulth

Zetterbergpriset


Hans L. Zetterberg (1927–2014) studerade sociologi i Uppsala och var en av Torgny Segerstedts första elever i det nya ämnet som först i landet etablerats 1947. Han var under flera år verksam vid sociologiska institutionen i Uppsala (fil lic 1952). Priset har möjliggjorts genom en donation från Hans L Zetterbergs familj: hustrun Karin Busch Zetterberg, sonen Martin C Zetterberg och dottern Anne D Zetterberg. Donationen omfattar även inredning och böcker i The Hans L Zetterberg Room på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin