Kampanj för antibiotikaresistensfrågan

Uppsala universitet deltar i Världshälsoorganisationen WHO:s kampanj Go-Blue som sätter ljuset på den tysta pandemi som antibiotikaresistens utgör i världen. Under två kvällar belyses Universitetshuset i blått, för att uppmana omvärlden att sprida uppmärksamhet kring detta hot mot världens sjukvård.


Under 18-24 november varje år uppmärksammas antibiotikaresistens frågan runt om i världen i ”World Antimicrobial Awareness Week”. Nytt för i år är WHO-kampanjen Go-Blue.

– Antibiotikaresistens är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Ett komplext problem har inga enkla lösningar, utan det krävs samverkan mellan många aktörer och flera forskningsdiscipliner. Här har förstås vi och andra lärosäten en viktig roll. Men alla behöver hjälpas åt och därför vill vi nu i novembermörkret uppmärksamma frågan tillsammans med andra som är engagerade i frågan, säger Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

Det internationella nätverket ReAct – Action on Antibiotic Resistance, har sin bas vid Uppsala universitet, och medverkar också i kampanjen och låter belysa kontoret i gamla Gillet vid Fyristorg. Grundaren av nätverket, Otto Cars, professor i infektionssjukdomar, påpekar att mycket hänt sedan nätverket grundades för 15 år sen, men de viktiga systemförändringar som krävs för att hantera den tysta pandemin har uteblivit.

– Trenderna går fortfarande åt fel håll. I EU dör varje år 33 000 människor på grund av antibiotikaresistens. Men erfarenheten av Covid-19 gör att kunskapen om infektioner hos den breda allmänheten i världen aldrig har varit större än nu. Världen har visat vad som går att göra om alla aktörer samarbetar globalt. Tack vare sådant samarbete har vi fått fram vacciner och diagnostik på rekordtid. Det behövs en liknande kraftsamling när det gäller antibiotikaresistens, säger han.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin