Pristagare vill förbättra förlossningsvården

21-9

Bildtext

SIGHT Award 2021 på 100 000 kronor har tilldelats med dr Ashish KC, docent på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Han får priset för sin forskning för att förbättra vården för nyfödda och mödrar vid förlossningar i låg- och medelinkomstländer.


Ashish KC, docent på institutionen för kvinnors och
barns hälsa vid Uppsala universitet.
Foto: Ulrica Segersten

Fortfarande dör och lider alldeles för många kvinnor och nyfödda i onödan i samband med graviditet och förlossning. 10 till 15 miljoner nyfödda behöver årligen hjälp med att andas vid födseln. Under pandemin har utsattheten för både mödrar och nyfödda ökat markant i låg- och medelinkomstländer och hälsoklyftorna har blivit större.

– Covid-19-pandemin har blivit ett riktigt lackmustest för hur tillgänglig eller ojämlik vården är för världens mödrar och nyfödda, speciellt i låg- och medelinkomstländer, säger Ashish KC, årets mottagare av SIGHT Award 2021. 

– För att förbättra kvaliteten och rädda fler liv måste det till stora reformer av hur hälsosystemen styrs. Men framför allt är kvinnans ställning i samhället och i hemmen avgörande för att rädda fler liv. Dålig infrastruktur, skral tillgång till rent vatten och el och dåliga arbetsförhållanden för barnmorskor och medarbetare kring den födande mamman är fundamentala faktorer som påverkar moderns och barnens hälsa både vid födseln och lång tid därefter. Till det kommer klimatförändringar som ytterligare kan få allvarliga hälsokonsekvenser för gravida kvinnor och nyfödda, säger Ashish KC.

Forskningsstudier i Nepal

Han har lett flera förlossningsrelaterade forskningsstudier på offentliga sjukhus i Nepal under pandemirelaterad lockdown. Efter sin disputation 2016 har han etablerat ett forskningsinstitut i sitt hemland Nepal och byggt ett brett internationellt nätverk.

Ashish KCs studier om hur kvaliteten i mödra- och barnhälsovården i resurssvaga miljöer belönades tidigare i år med Uppsala universitets Oscarspris. Nu ser han fram emot att få ta emot SIGHT Award 2021 den 25 november under studenteventet Global Health Night på KTH.

– Priset sporrar mig att jobba ännu hårdare för mödrars och nyföddas hälsa, konstaterar Ashish KC.

Prismotiveringen lyder: ”För sitt målmedvetna forsknings- och implementeringsarbete syftande till att hos barn och mödrar i låg- och medelinkomstländer minska risken för skador och öka möjligheten att överleva vid förlossningen.”

Annica Hulth

SIGHT Award 2021


Priset som grundades med stöd från Familjen Einhorns stiftelse 2017 delas ut den 25 november under eventet Global Health Night & SIGHT Award 2021 på KTH. Mottagaren av SIGHT Award 2021 är utsedd av Kungl. Vetenskapsakademiens styrelse. I samband med prisutdelningen hålls ett seminarium för studenter med en paneldiskussion om teknologi kan bli en god kraft för att lösa planetär hälsa.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin