En ny Wallenberg Academy Fellow till Uppsala universitet

21-9

Bildtext

Sanja Vickovic, idag vid Broad Institute of MIT and Harvard i USA, har utnämnts till ny Wallenberg Academy Fellow. Vickovic forskar bland annat om tjocktarmscancer och kommer som Fellow att vara verksam vid Uppsala universitet.


Att som forskare utses till Wallenberg Academy Fellow innebär ett femårigt anslag som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Med anslaget vill KAW motivera forskare att fortsätta att bedriva sin forskning i Sverige eller göra det möjligt för lärosätena att rekrytera forskare från andra länder som bygger upp sin forskning här.

Sanja Vickovic. Foto: Maria Nemchuk

Sanja Vickovics forskning handlar om att ta fram nya tekniker för att studera enskilda celler i en vävnad och ska med hjälp av dem följa hur tjocktarmstumörer utvecklas. Målet är att förstå vilka olika slags celler i en tumör som driver cancerutvecklingen och vilka molekylära händelser, exempelvis genetiska mutationer, som leder till cancer.

Hon kommer även att studera hur tumörer påverkas av immunoterapier och om specifika celler som överlever behandlingen kan orsaka återfall.

KAW har också beslutat att förlänga Uppsalaforskarna Agnese Bissis, Georgios Dimitroglou Rizells, Karin Schönnings och Maria Tenjes Wallenberg Academy Fellow-anslag med ytterligare fem år.

Georgios Dimitroglou Rizell och Karin Schönning har dessutom befordrats till Wallenberg Scholars. Programmet Wallenberg Scholars avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin