Energimyndigheten har beviljat medel till USER

USER har inom ramen för programmet E2B2 beviljats finansiering av Energimyndigheten för genomförande av projektet ”Evaluating the effects of the COVID-19 pandemic on electricity consumption patterns in the residential, public and commercial sector in Sweden”.


Projektet pågår under perioden 1 januari 2022 – 30 juni 2023. Sökande och projektledare är Vera van Zoest, men även Fouad el Gohary och Cajsa Bartusch jobbar i projektet. Det övergripande syftet med projektet är att studera förändringar i elkonsumtionsmönstret i olika segment av privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som en konsekvens av covid-19-pandemin samt vilka konsekvenser den kan förväntas ha i det avseendet i framtiden.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin