Dan Larhammar om forskning och pseudovetenskap

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid institutionen för medicinsk cellbiologi, vetenskapsområdet för medicin och farmaci, är som tidigare meddelats aktuell med att belönas med H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i Serafimerordens band ”för förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsen.”


Dan Larhammar och hans forskagrupp forskar i dagsläget framförallt på två frågeställningar inom hjärnforskning, dels den molekylära mekanismen för långtidsminnen och dels en ny strategi för att behandla Parkinsons sjukdom. I båda projekten använder de evolutionära jämförelser för att kunna dra slutsatser om mekanismer. Tidigare har hans grupp forskat på reglering av aptit och på uppkomsten av synsinnet.

Dan Larhammar är sedan 2007 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och sedan 2018 dess preses. Förutom många granskningsuppdrag för exempelvis Vetenskapsrådet och i Hjärnfonden har Dan Larhammar även under många år deltagit i en expertgrupp på Vetenskapsrådet som utrett misstänkt forskningsfusk. Detta är viktigt för att upprätthålla förtroendet för forskning.

- På senare tid, berättar Dan, har jag medverkat i tre expertgrupper på europeisk nivå som gjort utredningar. Den som jag hade förmånen att leda gav ifjol ut en rapport med rubriken "Fact or fake" och handlar om hur forskare och forskningskommunikatörer kan och bör engagera sig för att bemöta desinformation i vetenskapliga frågor. Spridning av falska påståenden av både ideologiska (som anti-vaxare) och ekonomiska skäl har blivit ett farligt propagandavapen.

Gällande tredje uppgiften, har Dan Larhammar genom åren tagit flera viktiga initiativ för att uppmärksamma allmänheten om att inte bli lurade av pseudovetenskap.

- Kunskap om forskning och vetenskap, fortsätter Dan, är ett fenomenalt konsumentskydd mot bedragare av allehanda slag, till exempel de som erbjuder värdelösa och orimliga behandlingsmetoder. Dessutom har vi forskare som får stöd av skattemedel ett ansvar och en skyldighet att ge skattebetalarna något tillbaka i form av både forskningsresultat och kunskap.

Årets kungliga medaljer skulle ha delats ut personligen av kung Carl XVI Gustaf på slottet nu i februari, men pga covid-läget har utdelning skjutits upp till april.

- Att få Konungens medalj känns fantastiskt hedrande och kom som en total överraskning, säger Dan Larhammar. Jag utgår från att det främst är mina insatser som preses för Kungl. Vetenskapsakademien som belönas. Det är en enastående förmån att ha fått förtroendet att vara preses för den unikt breda expertis som finns samlad i Vetenskapsakademien. Jag hoppas att mina insatser för att förmedla forskning och vetenskap och bemöta pseudovetenskap också har bidragit.

Cecilia Yates

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin