FN:s klimatrapport efterlyser kraftfulla åtgärder

Kostnaderna för sol- och vindenergi minskat med upp till 85 procent sedan 2010, enligt rapporten.

Kostnaderna för sol- och vindenergi minskat med upp till 85 procent sedan 2010, enligt rapporten.

Utan omedelbara och djupgående utsläppsminskningar inom alla sektorer är det utom räckhåll att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är en av slutsatserna i den senaste rapporten från FN-panelen Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) som släpptes den 4 april.


Under 2010–2019 var de genomsnittliga årliga globala växthusgasutsläppen på de högsta nivåerna i mänsklighetens historia, men tillväxttakten har avtagit och det finns allt fler exempel på effektiva klimatåtgärder, enligt de forskare som står bakom klimatrapporten.

En annan positiv utveckling är att kostnaderna för sol- och vindenergi minskat med upp till 85 procent sedan 2010. Ett ökat antal policys och lagar har förbättrat energieffektiviteten, minskat avskogningen och påskyndat utbyggnaden av förnybar energi.

Faktum kvarstår: Det krävs omfattande åtgärder för att begränsa temperaturhöjningen till cirka 1,5 grader. De globala växthusutsläppen måste nå sin topp senast 2025 och minskas med 43 procent till 2030. Men även om detta görs är det nästan oundvikligt att vi tillfälligt kommer att överskrida temperaturtröskeln, enligt rapporten.

Svårt att stanna vid 1,5 grader

Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid
Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Uppsala universitet är tveksam till om det ens är möjligt att stanna vid 1,5 graders temperaturhöjning.

– Det är positivt att det kommer fram många nya ekonomiska och tekniska lösningar för utsläppsminskningar. Samtidigt tycker jag att vi måste inse att det inte är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader och att vi bör anpassa det globala samhället till en något större uppvärmning. 2–3 grader verkar mer rimligt med tanke på hur utvecklingen ser ut, säger hon.

– För att nå nollutsläpp krävs stora omställningar globalt inom ett flertal sektorer – industri, jordbruk och transporter. Då blir förändringarna också kopplade till andra viktiga faktorer, till exempel tillgången på råmaterial.

Finns oerhört många lösningar

Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledarskap
vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet, har varit med och granskat IPCC:s rapport i två omgångar. Han ställer sig mera positiv till 1,5-gradersmålet.

– Klimatkrisen kräver att vi snabbt minskar de globala utsläppen. Det är långt ifrån uteslutet att vi kan klara målen i klimatavtalet från Paris. Att öppna för högre temperaturmål nu vore illa när världens länder fortsatt siktar på 1,5 grader och har utlovat att skärpa klimatarbetet. IPCC visar att varje tiondels grads ökning är oerhört kostsam, främst för människor som lever i fattigdom, säger han.

– Den nya rapporten visar även att det finns oerhört många billiga lösningar och att en klimatomställning av samhället är långt mer lönsam än att låta utsläppen fortsätta. Klimatarbetet ger dessutom en rad andra nyttor, som friskare luft och bättre kost.

För att åtminstone halvera utsläppen fram till 2030 krävs stora omställningar, enligt rapporten. Inom energisektorn handlar det om en rejäl minskning av användningen av fossila bränslen, omfattande elektrifiering, förbättrad energieffektivitet och användning av alternativa bränslen.

Skärpa mål och styrmedel

Inom industrin krävs det bland annat att material används mer effektivt, att produkter återanvänds och återvinns samt att avfallet minimeras. I rapporten ges också exempel på klimatåtgärder inom jordbruket, i städerna och i kollektivtrafiken.

– Rapporten ger stöd åt slutsatsen från det senaste stora klimatmötet i Glasgow, att vi kan begränsa uppvärmningen till väl under två grader, i bästa fall till 1,5 grader. Men då måste politiska beslutsfattare skärpa både mål och styrmedel så att vi gynnar lösningar och missgynnar användning av fossila bränslen, säger Mikael Karlsson.

Annica Hulth

IPCC-rapport


  • Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar.

  • Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change är del tre av den sjätte utvärderingsrapporten från IPCC. Den är skriven av 278 författare i 65 länder och ytterligare 354 personer har bidragit.

  • Delrapporten godkändes den 4 april 2022 av 195 medlemsregeringar i IPCC, genom en virtuell godkännandesession.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin