Ukrainska forskare får en fristad i Uppsala

Stipendiet kan enbart tilldelas forskare som omfattas av massflyktdirektivet, som ger tillfälligt skydd i EU:s medlemsstater för ukrainska medborgare som fördrivits från Ukraina.

Stipendiet kan enbart tilldelas forskare som omfattas av massflyktdirektivet, som ger tillfälligt skydd i EU:s medlemsstater för ukrainska medborgare som fördrivits från Ukraina.

Uppsala universitet ska dela ut stipendier på totalt 3 miljoner kronor till forskare som flytt från Ukraina. Medlen beräknas räcka till 20 stipendier à 150 000 kr där varje stipendium tilldelas för kortare vistelser om fem månader vid Uppsala universitet.


Tora Holmberg, vicerektor för humaniora och
samhällsvetenskap. Foto: Mikael Wallerstedt

– Uppsala universitet har ett starkt engagemang i Scholars at Risk (SAR) och genom det har vi möjlighet att hjälpa riskutsatta forskare. Vi har också ett engagemang för akademisk frihet, inte bara vår egen utan också globalt, och dess fundamentala roll för demokratiutvecklingen, säger Tora Holmberg, vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

När Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022 väcktes frågan vad universitetet kunde göra mer än att engagera sig i SAR.

Skapat ett stipendieutrymme

För att ytterligare stötta arbetet med riskutsatta forskare, har ett stipendieutrymme skapats för forskare som lämnat Ukraina på grund av kriget.

– Det här är en start för forskare från Ukraina att kunna komma till Uppsala universitet under en kortare period, fem månader. Under den perioden kan de söka andra medel från nationella och europeiska forskningsfinansiärer som nu riktar mycket pengar just till denna grupp, säger Tora Holmberg.

– Det handlar om att få en fristad men lika mycket om att ingå i en forskningsgemenskap, att kunna bidra och arbeta vidare med sin forskning.

Stipendiet kan enbart tilldelas forskare som omfattas av massflyktdirektivet, som ger tillfälligt skydd i EU:s medlemsstater för ukrainska medborgare som fördrivits från Ukraina från och med den 24 februari 2022. Ett annat krav är att de har en doktorsexamen. För att vara behörig krävs också ett åtagande från prefekt eller motsvarande vid den mottagande institutionen vid Uppsala universitet.

Urval utifrån akademiska meriter

Ansökan och beslut om stipendier sker löpande. Det kommer att göras ett urval utifrån akademiska meriter, forskarens egen motivering samt motivering från institutionen. Redan nu finns det några kontakter tagna, berättar Tora Holmberg.

– Forskarna kan komma via olika kanaler, både befintliga samarbeten och nya kontakter. Det finns ett stort engagemang och frivilliga som förmedlar kontakter, boende och annat.

Stipendierna finansieras av Gustavianska stiftelsen och betalas ut av Uppsala akademiförvaltning.

Annica Hulth

Stipendier till forskare från Ukraina


Stipendierna tilldelas efter beslut och ska föregås av ansökan från mottagande prefekt eller motsvarande. Institutionen står för mottagande och indirekta kostnader. Bidraget kan enbart användas till levnadsomkostnader under period då forskaren är verksam vid universitetet och det läsår beslutet gäller.

Scholars at Risk (SAR) arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket består av 500 universitet i världen och finns i 40 länder.

Massflyktsdirektivet ger tillfälligt skydd i EU:s medlemsstater för ukrainska medborgare som fördrivits från Ukraina från och med den 24 februari 2022. Det gäller även tredjelandsmedborgare som åtnjutit flyktingstatus i Ukraina före den 24 februari. Det tillfälliga skyddet gäller inledningsvis ett år, till och med den 4 mars 2023.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin