SweDelivers juniora forskare publicerar en rad nya artiklar

Vicky Barmpatsalou, Ilse Dubbelboer, Agnes Rodler och Yassir Al-Tikriti

Vicky Barmpatsalou, Ilse Dubbelboer, Agnes Rodler och Yassir Al-Tikriti

SweDeliver fortsätter att leverera forskningsresultat av hög kvalitet. Våren 2022 publicerar bland annat Vicky Barmpatsalou, Ilse Dubbelboer, Agnes Rodler och Yassir Al-Tikriti artiklar som tillför viktig kunskap kring parenteral och oral tillförsel av läkemedel.


I artikeln Gastrointestinal mucus in dog: Physiological characteristics, composition, and structural properties, karakteriserar Vicky Barmpatsalou, Ilse Dubbelboer och Agnes Rodler m fl sammansättning och struktur av slem genom olika gastrointestinala segment hos hundar.


Studien introducerar data som förväntas utgöra en viktig bas för framtida studier av bland annat tarmsjukdomar hos människa och hund. Artikeln är publicerad i European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Volume 173, 2022.

Yassir Al-Tikriti, doktorant i SweDeliver arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel, publicerar artikeln Drug-Induced Phase Separation in Polyelectrolyte Microgels i tidskriften Gels 2022, 8, 4.


I den aktuella studien använder Yassir Al-Tikriti tillsammans med professor Per Hansson. en specialdesignad mikroskopicell och mikromanipulatorer för analys av storlek och inre morfologi hos enstaka mikrogeler som balanserats i små vätskevolymer av AMT-lösning. Resultaten stödjer teamets hypotes att gränsen mellan kollapsade och svullna faser i en mikrogel stabiliseras av termodynamiska faktorer.

Ilse Dubbelboer, forskare i SweDeliver arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel, publicerar artikeln Overview of authorized drug products for subcutaneous administration: pharmaceutical, therapeutic, and physicochemical properties i tidskriften European Journal of Pharmaceutical Sciences. Special issue: SI: Personalized Medicines, biopharmaceuticals, precision drug delivery, quality control, 2022.


I den aktuella studien presenterar Ilse Dubbelboer tillsammans med Erik Sjögren en översikt av farmaceutiska, terapeutiska och fysikalisk-kemiska egenskaper hos läkemedel som i EU, Kanada och USA är godkända för subkutan administrering till människor och djur. Sammanställningen förväntas ha stor betydelse för translationella och in silico modeller som används i syfte att beräkna optimerad biotillgänglighet av subkutant administrerade biologiska läkemedel.

Magnus Alsne

Fakta


  • SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel.
  • Med Uppsala universitets farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 16 industripartners bedriver SweDeliver forskning om parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin