Toppbetyg till SweDeliver Retreat 2022

SweDeliver Retreat 2022 får höga betyg av deltagarna

SweDeliver Retreat 2022 får höga betyg av deltagarna

– Det var både roligt och lärorikt att äntligen få träffa alla och få en samlad bild av de pågående projekten, säger Rosita Kneiszl Pettersson, doktorand i SweDeliver och en av 30 deltagare vid SweDeliver Retreat 2022.


Ett halvår in i pandemin lanserades SweDeliver. Att bland restriktioner och påbjudna online-möten etablera ett kompetenscentrum med fokus på nätverksbyggande och tvärvetenskaplig samverkan mellan akademi och industri rymmer utmaningar. Därför var förväntningarna stora inför premiären av SweDeliver Retreat.

Göran Frenning, SweDeliver

– Att mötas i verkliga livet är nödvändigt för att verkligen lära känna människorna som verkar inom SweDeliver. Programmet vid Retreat 2022 innehåller en bra och avslappnad mix som utan tvekan kommer att bidra till ett ännu öppnare idéutbyte inom vårt centrum, konstaterar Göran Frenning, Professor i Farmaceutisk fysik och ledare för Arbetspaket Pulmonär läkemedelstillförsel.

SweDeliver Retreat 2022 genomfördes 22-23 mars vid Nova Park Conference och samlade ett trettiotal av centrets forskare. Vid mötet presenterade fjorton av SweDelivers juniora forskare sina projekt, men programmet gav även plats för flera interdisciplinära workshops.

Rosita Kneiszl Pettersson, doktorand

– Det var både roligt och lärorikt att äntligen få träffa alla och få en samlad bild över bredden och likheterna mellan de pågående projekten. Hela retreaten var väldigt bra organiserad, inklusive val av anläggning och team building aktivitet som bidrog till att vi kunde interagera ännu mer med flera personer, och jag tror att de andra doktoranderna instämmer i omdömet, säger Rosita Kneiszl Pettersson, doktorand i Arbetspaket Oral läkemedelstillförsel.

Härnäst förbereds SweDeliver Summit 2022, en mötesplats där även centrets industripartners kommer att delta. Mer information om det evenemanget publiceras inom kort på Swedelivers webplats.

– Retreaten erbjöd ett värdefullt tillfälle att få ansikten på de nya personer som börjat i SweDeliver liksom en översikt över vad som sker i de olika projekten. Att vi nu kan kombinera digitala och fysiska möten kommer att ha stor och positiv betydelse för vårt framtida arbete, säger Göran Frenning.

Magnus Alsne

Fakta


  • SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel.
  • Med Uppsala universitets farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 16 industripartners bedriver SweDeliver forskning om parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin