Trion bakom Olink får Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris

Trion bakom Olink Proteomics får Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris. Fr v: Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, Jon Heimer, nuvarande vd, och Björn Ekström, tidigare vd.

Trion bakom Olink Proteomics får Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris. Fr v: Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, Jon Heimer, nuvarande vd, och Björn Ekström, tidigare vd.

Ulf Landegren, Björn Ekström och Jon Heimer, nyckelpersonerna bakom det framgångsrika bioteknikbolaget Olink Proteomics, blir de första att ta emot Uppsala universitets nyinrättade innovations- och entreprenörspris.


– Priset är ett utmärkt sätt att uppmärksamma den starka tradition av nyttiggörande och entreprenöriell drivkraft som finns vid Uppsala universitet. Årets pristagare och deras insatser är goda exempel på hur forskning kommer till nytta i företag och i samhället i stort, säger rektor Anders Hagfeldt.

Prismotiveringen lyder:

”De första mottagarna av Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris verkar i universitetets anda ”för en bättre värld”, och personifierar därmed universitetets innovationskraft. Ulf Landegren, Björn Ekström och Jon Heimer tilldelas Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2022 för framstående entreprenörsgärningar som i förening omvandlat en världsledande forskning vid Uppsala universitet till det framgångsrika bioteknikbolaget Olink Proteomics. Olinks utveckling demonstrerar på ett tydligt sätt vikten av att kunna använda olika kompetenser och erfarenheter i olika faser av bolagsutvecklingen där resultatet skapar stor kund- och samhällsnytta globalt.”

Läs intervju med pristagarna: Innovationspris till entreprenörerna bakom Olink Proteomics

Annica Hulth

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris


  • Priset tilldelas en eller flera personer som på ett avgörande sätt bidragit till att framgångsrikt omsätta en upptäckt eller innovation, baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.
  • Priset instiftades 2021 av Stiftelsen Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris vars ändamål är att synliggöra Uppsala universitets entreprenöriella kultur. Prissumman på 500 000 kronor har möjliggjorts genom donationer från stiftelsens tio stiftare.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev



FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin