Åtta forskningsprojekt från Uppsala universitet på IVAs 100-lista

Marika Edoff, forskare inom solcellsteknik vid Uppsala universitet koordinerar SOLVE (Solelforskningscentrum Sverige) som är ett av de projekt som valts ut till IVAs 100-lista 2022.

Marika Edoff, forskare inom solcellsteknik vid Uppsala universitet koordinerar SOLVE (Solelforskningscentrum Sverige) som är ett av de projekt som valts ut till IVAs 100-lista 2022.

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. De utvalda forskningsprojekten på temat teknik i mänsklighetens tjänst bedöms vara redo att kunna nyttiggöras inom en snar framtid. Åtta av de totalt 70 projekten på listan bedrivs vid Uppsala universitet.


Daniel Globisch, forskare vid institutionen för
kemi-BMC.

Detta är fjärde gången IVA släpper sin 100-lista som i år listar 70 forskningsprojekt från 20 lärosäten i Sverige. Med åtta projekt placerar sig Uppsala universitet som tvåa på listan efter Chalmers tekniska högskola. Syftet med listan är att ge projekten ökad synlighet och större möjlighet att omsätta forskning till nya lösningar och samhällsnytta.

Bland de åtta forskningsprojekt som kommer från Uppsala universitet finns MEPPS, en ny metod som möjliggör avancerad analys av till exempel sällsynta metaboliter och deras koppling till sjukdomsutveckling. Metoden banar väg för upptäckt av nya sjukdomsmarkörer som kan användas för diagnostik. Projektet, som får stöd från UU Innovation, drivs av Daniel Globisch, forskare vid institutionen för kemi-BMC.

Banar väg för brett genomslag för solel

På årets lista finns också SOLVE, ett kompetenscentrum inom solenergi som leds från Uppsala universitet och där forskning och utbildning bedrivs i samarbete mellan sex akademiska partners och närmare 50 partners från näringsliv och offentlig sektor. Visionen är att möjliggöra en snabb och hållbar utveckling för solceller i Sverige som del av ett stabilt och fossilfritt elsystem.

– Elproduktion via solceller är på klar frammarsch men potentialen är större och vi behöver skynda på utvecklingen. Genom att komma med på IVAs 100-lista hoppas vi på ökad synlighet för arbetet inom SOLVE och för våra partners, och i förlängningen att fler företag vill ansluta sig och bidra till forskning och innovation, säger Marika Edoff, professor vid institutionen för materialvetenskap och koordinator för kompetenscentrumet.

Teknik i mänsklighetens tjänst

Årets 100-lista lyfter fram forskningsprojekt som söker hitta lösningar som möjliggör bättre hushållning och fördelning av jordens begränsade resurser, ökad hållbarhet, ökad jämlikhet, demokrati, säkerhet, hälsa och välbefinnande. Projekten är utvalda för sin potential att skapa värde för näringsliv och samhälle genom olika former av innovation, och forskningen är tillämpbar inom områden som till exempel deep tech, gröna näringar, infrastruktur och samhälle och välfärd.

Projekt från Uppsala universitet på IVAs 100-lista 2022

AM4Life – kompetenscentrum inom 3D-printning för livsvetenskaperna: Cecilia Persson, institutionen för materialvetenskap och Johan Kreuger, institutionen för medicinsk cellbiologi.

MEPPS - Chemoselective probes for advanced metabolomics analysis: Daniel Globisch och Weifeng Lin, institutionen för kemi-BMC.

SOLVE – kompetenscentrum inom solenergi: Marika Edoff, institutionen för materialvetenskap

The Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver) – kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel: Christel Bergström, Alexandra Teleki, Per Larsson, Sara Mangsbo, institutionen för farmaci samt Per Hansson, institutionen för läkemedelskemi och Göran Frenning, institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

True precision medicine. En innovativ teknikplattform, Adaptable Drug Affinity Conjugate (ADAC), som banar väg för nästa generations skräddarsydda immunterapier för att bekämpa cancer: Sara Mangsbo, institutionen för farmaci, i samverkan med KTH och Johan Rockberg.

ANItA - kompetenscentrum inom kärnteknik: Ane Håkansson, institutionen för fysik och astronomi är koordinator

Fourth State Systems - från att söka efter liv på Mars, till att rädda liv på jorden: Anders Persson, institutionen för materialvetenskap

Hemprovtagning som skydd mot livmoderhalscancer. Inger Gustavsson och Ulf Gyllensten, institutionen för immunologi, genetik och patologi

Sara Gredemark

IVA:s 100-lista


  • Bakom 100-listan står IVA-projektet Research2Business, R2B, som drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.
  • IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019
  • Urvalskommittén består av 40-talet personer ur IVAs nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin