Genvariant påverkar risken för blodproppar vid covid

Forskare har upptäckt att en genvariant som reglerar nivåerna av ett visst protein i blodet har en skyddande effekt mot blodproppar i lungorna.

Forskare har upptäckt att en genvariant som reglerar nivåerna av ett visst protein i blodet har en skyddande effekt mot blodproppar i lungorna.

En genvariant i det medfödda immunförsvaret påverkar risken för blodproppar i lungorna hos svårt sjuka covid-19-patienter. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet, som publiceras i Nature Immunology.


– Med den här studien har vi har kommit närmare en förklaring till varför covid-19-patienter har en kraftigt ökad risk för blodproppar säger Oskar Eriksson, läkare och forskare vid Uppsala universitet och en av artikelns huvudförfattare.

Redan tidigt under pandemin stod det klart att patienter med covid-19 hade en kraftigt ökad risk att drabbas av blodproppar, trots behandling med blodförtunnande läkemedel. Varför covid-19 leder till en så pass kraftig aktivering av blodets koagulationssystem hos vissa patienter vet man ännu inte. Nu har forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet hittat att en genvariant som reglerar nivåerna av proteinet mannosbindande lektin i blodet har en skyddande effekt mot blodproppar i lungorna.

Känner igen corona-viruset

Mannosbindande lektin är en del av det medfödda immunförsvaret och har som uppgift att upptäcka och eliminera bakterier eller virusinfekterade celler. Nyligen publicerades en annan studie (Stravalaci et al. Nature Immunology volume 23, pages 275–286 (2022)) som visar att mannosbindande lektin känner igen SARS-CoV-2-viruset som orsakar covid-19 och som kan oskadliggöra virusinfekterade celler.

Oskar Eriksson är läkare och forskare vid institutio-
nen för immunologi, genetik och patologi.
Foto: Johanna Dahlqvist

– Nu kan vi visa hur mannosbindande lektin påverkar sjukdomsbilden i covid-19. Det är slående att det är just risken för blodproppar som påverkas, och vi kunde inte se att mannosbindande lektin påverkar risken att insjukna i covid-19. Vi kan visa att immunförsvaret är viktigt för blodproppsbildning hos covid-19-patienter, något som man länge har misstänkt och som kan förklara varför det har behövts så pass höga doser av blodförtunnande läkemedel, säger Oskar Eriksson.

– De stora studier som har presenterats det senaste året har identifierat flera genetiska varianter som påverkar risken att bli svårt sjuk i covid-19. Vårt arbete visar att det även finns en genetisk bakgrund till vilka komplikationer som covid-19-sjuka drabbas av, säger Hugo Zeberg, läkare och forskare på Karolinska Institutet och delansvarig för studien.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Hjärt-lungfonden, Svenska Läkaresällskapet, Jeanssons stiftelse, samt Göran Gustafssons stiftelse.

Elin Bäckström

Publikation:


Hultström, M., Frithiof, R., Grip, J. et al. Genetic determinants of mannose-binding lectin activity predispose to thromboembolic complications in critical COVID-19. Nat Immunol (2022). https://doi.org/10.1038/s41590-022-01227-w

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin