Janos Hajdu får prestigefyllt pris i kristallografi

21-9

Bildtext

Janos Hajdu, professor i molekylär biofysik vid Uppsala universitet får Gregori Aminoffs pris i kristallografi 2021. Han delar priset med Henry Chapman och John Spence som är verksamma i Tyskland respektive USA. De får priset ”för deras grundläggande bidrag till utvecklingen av frielektronlaser-baserad strukturbiologi”.


Gregori Aminoffs pris delas ut varje år av Kungl. Vetenskapsakademien. Priset ska belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området och delas ut till svenska och utländska forskare sedan 1979. Prissumman är på 80 000 kronor.

Kristallografin handlar om att studera atomstrukturer i fasta material och används inom kemi, biologi, medicin, geologi och materialvetenskap.

Proteiner är makromolekyler som styr de flesta processer i organismer och celler. Vid målstyrda läkemedelsbehandlingar är det ofta just proteiner som är målet. Med hjälp av röntgenkristallografi går det att få fram detaljerad information om proteinets struktur genom att mäta röntgendiffraktion på kristaller av proteinet.

Sådan strukturinformation är helt nödvändig för att förstå hur proteinerna fungerar och kan vara till hjälp vid utvecklingen av nya och förbättrade läkemedel. Men proteinkristaller är ofta extremt små och känsliga och hinner förstöras innan man fått fram tillräckligt med data för att studera dem med röntgenstrålar.

En frielektronlaser (X-ray Free Electron Laser, XFEL) är ett stort instrument som kan generera extremt starka och ultrasnabba röntgenstrålar. Henry Chapman, Janos Hajdu och John Spence har banat väg för både utveckling och tillämpning av XFEL-lasrar som ett verktyg för att studera biologiska makromolekyler, framförallt proteiner. Frielektronlaserns intensiva och korta röntgenpuls gör det möjligt att ”fånga” strukturen hos känsliga proteiner innan de förstörs.

 

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin