Blandat resultat i ny världsrankning

Bland svenska lärosäten kommer Uppsala universitet på fjärde plats, efter KTH (89), Lunds universitet (95) och Chalmers (125).

Bland svenska lärosäten kommer Uppsala universitet på fjärde plats, efter KTH (89), Lunds universitet (95) och Chalmers (125).

Den internationella rankningen QS World University Rankings har släppt årets lista över världens bästa lärosäten. Uppsala universitet tappar fyra placeringar och går från 124 till 128. Samtidigt har universitetet förbättrat sina placeringar inom lärartäthet, internationell personal och internationella studenter.


Bland svenska lärosäten kommer Uppsala universitet på fjärde plats, efter KTH (89), Lunds universitet (95) och Chalmers (125). Alla utom KTH har tappat några placeringar på årets lista. Trots den fallande trenden har Sverige sex universitet bland de 200 bästa, varav två bland de 100 bästa, vilket ger Sverige bäst resultat bland de nordiska länderna.

–  Det är svårt att hitta indikatorer och sätt att mäta som är rättvisande, eftersom alla lärosäten är så olika, så resultaten bör tas med en nypa salt. Rankningar bör inte rakt av ses som ett mått på kvalitet men är ändå intressanta utifrån ett rekryteringsperspektiv. Framförallt internationella studenter men även forskare lägger viss vikt vid rankingplaceringar i val av lärosäte, säger Emma Östlund, controller vid planeringsavdelningen på Uppsala universitet.

Minskat antal citeringar

Rankningen går till så att universiteten får poäng för flera olika indikatorer som sedan räknas samman. I årets rankning har Uppsala universitet tappat placeringar inom arbetsgivarens rykte (-66) och citeringar (-65), alltså vetenskapliga publikationer som citeras av andra forskare. Det är en nedgång som setts även under tidigare år.

Mer positivt är att universitetet klättrat cirka 50 placeringar inom lärartäthet, internationell personal och internationella studenter.

–  Ökningen inom lärartäthet beror till stor del på att vi sett över vilka studenter vi rapporterat in för att vara mer i linje med QS faktiska definitioner så vårt resultat blir mer rättvisande i jämförelse med andra. Förra året såg vi över inrapporteringen av internationella studenter och medarbetare vilket fick genomslag redan 2021, säger Emma Östlund.

– Att vi fortsatt ökar inom internationalisering kan bero på att vi i Sverige bättre klarat av att behålla internationella medarbetare och studenter under pandemin, jämfört med lärosäten i andra länder. Andra lärosäten i Sverige förbättrar också sina placeringar inom dessa indikatorer. 

Konkurrensen ökar

En förklaring till den fallande placeringen i rankningen är att konkurrensen ökar, med allt fler universitet som kämpar om placeringar. Årets QS World University Rankings är den största någonsin med 1418 lärosäten, en ökning från 1300 förra året.

Listan toppas av amerikanska och brittiska universitet: MIT, University of Cambridge, Stanford University, University of Oxford och Harvard University är fem i topp.

Den nedåtgående trenden för Uppsala universitet sett i placering, kan möjligen vägas upp av en tydlig uppåtgående trend när det gäller universitetets ”procentuella placering”, alltså placeringen ställt i relation till antalet placerade lärosäten.

– Vi är i år inom topp 9 procent av alla lärosäten vilket jag tror är den bästa procentsats vi varit på. Det är ändå nåt positivt att ta fasta på, säger Emma Östlund.

Annica Hulth

QS World University Rankings


Den internationella rankningen publiceras av det brittiska företaget Quacquarelli Symonds (QS), som specialiserat sig på att analysera högre utbildning i hela världen. Det är en av världens mest konsulterade internationella universitetsrankingar och den 8 juni släpptes den nittonde. I mätningen har man utgått från fem indikatorer:

  • Rykte bland akademiker
  • Rykte bland arbetsgivare
  • Lärartäthet
  • Citeringar
  • Internationella studenter och internationell personal

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin