”Vården behöver genomgå ganska stora förändringar”

"Det handlar om att ta reda på exakt vilken skräddarsydd behandling som en patient med sjukdom behöver för att bli så bra som möjligt", säger Eva Tiensuu Janson.

"Det handlar om att ta reda på exakt vilken skräddarsydd behandling som en patient med sjukdom behöver för att bli så bra som möjligt", säger Eva Tiensuu Janson.

Hallå där Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Under Almedalsveckan håller du i två seminarier om precisionsmedicin som Uppsala universitet står värd för. Vad är precisionsmedicin?


– Det handlar om att när du har fått en allvarlig sjukdom, till exempel bröstcancer, finns det många olika typer av bröstcancer. Varje typ kan behöva behandlas på ett specifikt sätt. Det handlar om att ta reda på exakt vilken skräddarsydd behandling som en patient med sjukdom behöver för att bli så bra som möjligt.

Vad ska seminarierna ta upp?
– Det ena seminariet arrangerar vi tillsammans med organisationen Forska!Sverige kring frågorna om precisionsmedicin och precisionshälsa, hur ska vi få det här att fungera i vården och i samhället. Det andra seminariet gör vi tillsammans med SciLifeLab och det handlar mer om hur kan vi ta det här till nästa steg, vad är det för tekniker som behöver utvecklas ännu mer för att vi ska kunna bli ännu mer precisa i vår behandling. Den är mer forskningsinriktad.

Vilka diskussioner vill ni få igång?
– Hur rustar vi sjukvården och hur får vi en bra utveckling av forskningen framöver för att få ännu mer patientnytta så småningom.

Vad är det som behövs för att precisionsmedicin ska bli mer tillgängligt inom vården?
– Vården kommer att behöva genomgå ganska stora förändringar framöver. Precisionsmedicin medför en del kostsamma metoder. Att till exempel ta ett prov och göra en helgenomsekvensering kostar mycket men finansiellt får vården större utrymme på annat sätt. Framförallt behöver inte patienter vara sjukskrivna så länge och det är kanske den största vinsten för individen men även på samhällsnivå.

– På labb kostar det mycket, men på vårdavdelningen, medför det minskad kostnad för att behandlingen blir mer precis. Det medför att rätt patient får rätt behandling. Det är en utmaning att få resurser till att föra in det här arbetssättet i sjukvården. Resurserna måste finnas i rätt penningpåse och kanaliseras rätt så att det här kan bli verklighet på bred front.

Hur ligger Uppsala universitet till när det gäller forskningen kring precisionsmedicin?
– Vi har många framgångsrika forskare hos oss som arbetar med det här ur flera olika aspekter till exempel inom farmakogenomik som handlar om att man tittar på gener som bryter ner läkemedel, vi använder Car T-celler där varje behandling skräddarsys till en patient, vi sekvenserar barntumörer för att lära oss mer om genetiken där och vi arbetar med snabbdiagnostik av cancer. Den 21 juni invigs Precisionsmedicinskt centrum Uppsala som är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Region Uppsala och Akademiska sjukhuset.

Åsa Malmberg

Seminarierna


Precisionsmedicinska centra för patientnytta – hur får vi verkstad?

Precisionsdiagnostik och behandling införs i Sverige på bred front. Men, finns det kunskap i vården för att ta tillvara möjligheterna och hur kan nya forskningsrön användas för att få den bästa nyttan för patienterna? Hur gör vi för att diagnostiska metoder och behandlingar ska komma alla till del?

Tid: Mån 4 juli 16.00-17.00
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Torget"

Framtidens precisionsmedicin är teknologi- och datadriven

Hur säkerställer vi utveckling av en jämlik, evidensbaserad precisionsmedicin av toppklass i Sverige? För att implementera ny diagnostik och behandling behövs nu ett omtag i hur vi gemensamt jobbar inom akademin, vården, industrin och politiken. Dessutom krävs bättre nationell-regional koordinering.

Tid: Tis 5 juli 16.00-17.00
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Torget"

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin