”Det är nu vi ser fördelarna med biotekniken”

Margareta Krabbe är universitetslektor i biologi och koordinerar tillsammans med kollegor Uppsala universitets forskning och utbildning på Testa Center.

Margareta Krabbe är universitetslektor i biologi och koordinerar tillsammans med kollegor Uppsala universitets forskning och utbildning på Testa Center.

Hallå där, Margareta Krabbe som anordnar ett panelsamtal i Almedalen tillsammans med Testa Center på temat ”Kraftsamling för excellens i framtidens tillverkning av biologiska läkemedel och avancerade terapier”. Vad är det ni ska prata om under seminariet?


– Vi ska diskutera vad ett sånt här center kan betyda för utvecklingen av industrin när man går från småmolekylskemi till att använda fler biologiska läkemedel. Man pratar om en industriell transformation, de läkemedel vi utvecklar nu är mycket mer specifika för olika typer av sjukdomar och tillstånd vi vill behandla. Vi får se vad vår moderator Björn Arvidsson från STUNS tar diskussionen, men det ska bli spännande att höra de olika deltagarnas perspektiv på vad Sverige, Testa Center och Uppsala universitet kan bidra med.

Hur ligger Uppsala universitet och Testa Center till inom det här området?
– Vi har perfekta förutsättningar genom ett avtal med Testa Center som gäller i fem år. Vi har möjlighet att ha både kurser och forskning nere på Testa Center. I höst startar också ett nytt program med fokus på biologiska läkemedel på farmaceutiska fakulteten.

Vad skulle rent konkret kunna komma ut av ett samarbete mellan UU och Testa Center?
– Vi har forskare som jobbar på antikroppar mot olika typer av sjukdomar och vi har flera som faktiskt har kommit ganska långt. Jag ser också från utbildningens sida – att vi kan utbilda duktiga medarbetare som kan driva den här utvecklingen framåt, både inom forskningen och industriellt.

Vad hoppas ni få ut av att delta i Almedalen?
– Det här är en chans att visa för samhället att Uppsala universitet deltar i en utveckling som faktiskt påverkar människor ute i samhället. Utvecklingen kan bidra till att de här läkemedlen kommer ut snabbare, blir billigare, mer tillgängliga och att vi får läkemedel med färre bieffekter. Just nu är de här läkemedlen väldigt dyra att ta fram så vi hoppas få bättre tillverkningsmetoder så vi verkligen kan göra dem tillgängliga.

Hur har pandemin påverkat intresset för den här typen av forskning?
– Folk är medvetna om att det händer saker inom det här området och det är pandemins förtjänst. Förut kunde vi inte prata så mycket om mRNA och vacciner, men nu vet man mer. Många undrar förstås vad som ska hända när nya pandemier kommer. Är vi beredda på det? Och hur klarar vi av nästa pandemi? Vi tror att det finns en opinion i samhället om att vi ska bli mer självständiga och klara av produktion av vaccin till exempel. För mig som hållit på med bioteknik länge känns det som att det är nu det händer. Det är nu vi ser fördelarna med biotekniken. Pandemin har visat att vi behöver kunna producera saker i Sverige och att vi behöver förstå mekanismerna bakom vaccinationer och mRNA.

 

Sandra Gunnarsson

Kraftsamling för excellens i framtidens tillverkning av biologiska läkemedel och avancerade terapier


Testa Center är en testbädd där både akademiska forskare och företag kan utveckla produktionsprocesser för biologiska läkemedel. I anläggningen bedriver också Uppsala universitet utbildning i bioteknisk produktion.
Under seminariet som Uppsala universitet och Testa Center ordnar kommer man bland annat diskutera hur utbildning i bioteknisk produktion kan bidra till en förbättrad nationell kompetensförsörjning inom läkemedelstillverkning.

I panelen deltar Jesper Hedberg, VD Testa Center, Jenni Nordborg, nationell samordnare Life science, Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova, Anders Hagfeldt, rektor Uppsala universitet, Marika Nestor docent vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet. Moderator: Björn Arvidsson, Verksamhetsledare STUNS.

Tid: Tis 5 juli, 15.00-16.00
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Torget"

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin