Långsiktig satsning på mångvetenskaplig demokratiforskning

Porträtt Tora Holmberg

Endast sex procent av världens befolkning lever i demokratier, men även i demokratiska länder utmanas grundläggande fri- och rättigheter, säger vicerektor Tora Holmberg. Foto Mikael Wallerstedt

I en tid då demokratiska värden hotas runt om i världen behövs demokratiforskningen mer än någonsin som kunskapsbas för samhällets utveckling. Uppsala universitet satsar nu 100 miljoner kronor på en tioårig satsning på forskning om demokrati och högre utbildning. Målet är att stimulera ny mångvetenskaplig forskning och dialogen mellan akademi och omgivande samhälle.

– Idag är det bara dryga sex procent av världens befolkning som lever i fullvärdiga demokratier, och även i demokratiska länder utmanas grundläggande fri- och rättigheter och akademisk kunskap behandlas inte sällan som åsikter. Vi behöver mer kunskap om utveckling och förnyelse av demokrati och dess relationer till högre utbildning, därför satsar vi nu strategiskt på detta område, säger Tora Holmberg, vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

– Universiteten har en viktig roll i en demokrati, inte bara som utbildare och kunskapsproducent utan som samtalspartner och kritiker. Vi ska vara en fri oberoende röst som lyfter fram problem och diskuterar lösningar.

Mål att expandera forskningen

Uppsala universitet gör en långsiktig satsning på demokratiforskningen som idag är spridd inom lärosätet i syfte bidra till samhällets utveckling. Genom att stärka, samordna och driva nya projekt är målet att expandera forskningen och skapa en miljö som kan bli en viktig kunskapsbas dit man kan vända sig med frågor, tankar och nya forskningsidéer kopplade till demokrati och högre utbildning.

Fri och oberoende kunskap och universitet lyfts ofta fram som centrala i demokratiska processer, men det är viktigt att förstå hur och varför och även kunna problematisera detta förhållande. Programmet kommer att ställa kritiska frågor kring relationen mellan universitet, lärande och demokrati.

Finansiering för nya projekt kommer att kunna sökas för forskning inom tre områden:

  • Demokratiska processer inom universiteten.
  • Demokrati och högre utbildning i svenska samhället.
  • Demokrati och bildning i världen.

Verksamheten i det nya forskningsprogrammet kommer att drivas av en programchef, professor Linda Wedlin, samt tre projektledare, en för respektive fokusområde.

Anneli Waara

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin