Linnémedaljör och Rudbeckmedaljörer utsedda

Rudbeckmedaljen till vänster utdelas ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen". Linnémedaljen till höger delas ut för "utomordentligt framstående vetenskaplig gärning.

Rudbeckmedaljen till vänster utdelas ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen". Linnémedaljen till höger delas ut för "utomordentligt framstående vetenskaplig gärning.

Rudbeckmedaljen tilldelas i år professorerna Lena Claesson-Welsh, Emily Holmes och Wang Yi, medan Linnémedaljen tilldelas professor Lars Lind.


Linnémedaljen

Uppsala universitets Linnémedalj utdelades första gången på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Den förlänas i guld ” för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”.

Linnémedaljen har 2022 tilldelats Lars Lind. Motiveringen lyder:

Lars Lind är professor i medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Lärostolen är densamma som Carl von Linné först innehade, innan han bytte professur med kollegan Rosén. Professor Lind belönas för sin epidemiologiska forskning baserad på stora befolkningsstudier såsom PIVUS, POEM och EpiHealth samt hans bidrag till det nationella folkhälsoundersökningsprojektet SCAPIS. Hans studier av genetikens betydelse för utveckling av kardiovaskulär och metabol sjukdom har varit av största betydelse.

Rudbeckmedaljen

Uppsala universitets Rudbeckmedalj utdelades för första gången 2003. Medaljen instiftades året innan med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död. Den utdelas ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Rudbeckmedaljen har 2022 tilldelats professorerna Lena Claesson-Welsh, Emily Holmes och Wang Yi, samtliga vid Uppsala universitet. Så här lyder motiveringarna:

Lena Claesson-Welsh är professor i medicinsk biokemi vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Hon belönas för sin vaskulärbiologiska forskning med betydelse för hälsa och sjukdom, särskilt rörande hur molekylär transport över kärlväggar och in i omgivande vävnad regleras i olika organ. Professor Claesson-Welsh upptäckter om hur blodkärl tillkommer genom stimulans av så kallad Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) har visat sig betydelsefulla för förståelse och behandling av olika patologiska tillstånd.

Visuella föreställningar

Emily Holmes är professor i psykologi vid institutionen för psykologi. Hon har i sin forskning banat ny väg genom att knyta kognitiv grundforskning om visuella föreställningar, "mental imagery", till klinisk forskning om effekter av känslomässiga trauman. Professor Holmes har bland annat visat att visualisering har en större effekt på känslomässiga trauman än verbaliseringar - det traditionella mediet för psykologisk behandling - vilket har inspirerat till nya revolutionerande behandlingsmetoder.

Wang Yi är professor i datorteknik vid institutionen för informationsteknologi. Han belönas för sitt vetenskapliga arbete som möjliggör ett säkert samspel mellan datorsystem och den fysiska världen. Professor Wang använder sig av ett brett spektrum av tillvägagångssätt där han utvecklar teorier, tekniker och verktyg som säkerställer att datorberäkningar är slutförda när det krävs för att utföra den erforderliga fysiska aktionen. Hans arbete har förändrat vår teoretiska förståelse av dessa utmaningar genom att sätta nya gränser för hur effektivt datorsystem kan möta sina fysiska deadlines. Han har också utvecklat de praktiska implementeringarna av dessa teorier genom att skapa verktyg som flitigt används både i utbildningssammanhang och av industrin.

Medaljerna överlämnas vid en prishögtid på universitetets födelsedag den 7 oktober. 

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin