P-piller och hormonbehandling ökar risken för stroke

P-piller och hormonbehandling som innehåller östrogen ökar risken för stroke. Foto: Getty Images

En ny studie från Uppsala universitet visar att p-piller och även hormonbehandling vid klimakteriet ökar risken för stroke. Den ökade risken är störst under det första året av behandlingen och minskar sedan. Studien, som nu publiceras i Stroke, bygger på data från över en kvarts miljon kvinnor ur databasen UK Biobank.

– Kvinnor som började med p-piller hade en fördubblad risk att drabbas av hjärninfarkt, men bara under första året av användning. Om de fortsatte att använda p-piller avtog risken och efter mer än ett års användning kunde vi inte längre se någon ökad risk, säger Therese Johansson vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, och studiens försteförfattare.

Sett till hela världen är stroke den näst vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och förtida död, vilket motsvarar 11 procent av det totala antalet dödsfall varje år. Stroke orsakas av en förändrad blodtillförsel till hjärnan, antingen på grund av en blockering orsakad av blodpropp – hjärninfarkt – eller på grund av hjärnblödning.

Hormonbehandling vid klimakteriet

Så kallade exogena hormoner som innehåller östrogen kan tas som p-piller för att skydda mot oönskad graviditet, eller som hormonbehandling vid klimakteriet, för att kompensera den minskning av östrogen som sker då. Hormonbehandling hjälper till att minska många av klimakteriebesvären, inklusive värmevallningar, vaginal torrhet och humörsvängningar.

Östrogen har även visat sig ha en skyddande effekt på vaskulär hälsa men har samtidigt förknippats med en ökad risk för blodpropp.

I den aktuella studien, som bygger på data ur den brittiska biomedicinska databasen UK Biobank, jämförde forskarna förekomsten av stroke samt de specifika undertyperna hjärninfarkt och hjärnblödningar mellan kvinnor som använt exogena hormoner och de som inte använt.

– Vid den ålder kvinnor vanligtvis börjar med p-piller drabbas väldigt få av hjärninfarkt. Därför är skillnaden i livstidsrisk mellan de som har använt p-piller och de som inte använt liten, även om det finns en ökad kortsiktig risk, säger Therese Johansson.

Tidigare kopplat till ökad risk

Hormonbehandling har tidigare kopplats till en ökad risk för stroke när det tas flera år efter klimakteriet. Det har samtidigt föreslagits skydda mot stroke om den påbörjas före eller precis efter klimakteriet.

– Vi såg en ökad risk av både varianterna av stroke, hjärninfarkt och hjärnblödning under första året av hormonbehandling och risken för hjärninfarkt var fortsatt hög även efter första året. Till skillnad från vad tidigare forskning visat, såg vi en ökad risk för stroke bland kvinnor som påbörjade hormonbehandling redan innan klimakteriet. Men vi kunde också se att även kvinnor som inte hade hormonbehandling hade en ökad risk för stroke när klimakteriet startade, medan de som behandlades inte hade någon ytterligare ökad risk för stroke när de kom i klimakteriet, säger Åsa Johansson, en av studiens författare.

– Det är viktigt att betona att de flesta kvinnor tål exogena hormoner bra och kan dra nytta av dess positiva effekter. P-piller gör det möjligt för kvinnor att förhindra oplanerade graviditeter och kan också förebygga många kvinnliga sjukdomar, inklusive äggstockscancer och endometriecancer. Hormonbehandling kan öka livskvaliteten avsevärt genom lindring av klimakteriebesvär och kan även förebygga benskörhet. Dock finns det en del kvinnor som har en ökad risk för stroke vid exogen hormonanvändning och våra resultat kan göra det möjligt för kvinnor och läkare att fatta mer välgrundade beslut, säger Therese Johansson.

Elin Bäckström

Publikation:

Johansson T, Fowler P, Ek WE, Skalkidou A, Karlsson T, Johansson Å. Oral Contraceptives, Hormone Replacement Therapy, and Stroke Risk [published online June 23, 2022]. Stroke. 2022; doi: 10.1161/STROKEAHA.121.038659

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin