Gustaf Adolfsmedaljörer utsedda vid Uppsala universitet

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger.

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger.

Fyra medarbetare och tidigare medarbetare vid Uppsala universitet tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen för betydelsefulla insatser.


Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen kan delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld:

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid
juridiska institutionen. Foto: Mikael Wallerstedt

Professor Mattias Dahlberg blev professor i finansrätt vid juridiska fakulteten år 2006 och belönas för att som prodekan och dekan under sju år varit en oförtröttlig förkämpe för fakultetens intressen. Han förstärkte och utvecklade fakultetens verksamhet, rörande allt från nya strategier, fysisk arbetsmiljö, yngre kollegers utveckling till internationella magisterkurser - alltid med fakultetens bästa som orubblig ledstjärna. Mattias Dahlberg är kunnig, lojal och hans känsla för rätt och rättvisa har varit till stort gagn för universitetet.

Lars Rönnblom, professor i reumatologi vid
institutionen för medicinska vetenskaper.
Foto: David Naylor

Lars Rönnblom är professor i reumatologi och tilldelas medaljen för sina betydande insatser för universitetet. Vid sidan av sin egen forskning har han arbetat som överläkare inom reumatologi och varit en uppskattad lärare. Under åren 2014-2020 var han prefekt vid institutionen för medicinska vetenskaper med närmare 700 medarbetare varav majoriteten sjukvårdsanställda. I denna komplexa verksamhet har hans omvittnat goda förmåga att se det humoristiska i besvärliga situationer underlättat vardagen för såväl forskare som administrativ personal. Med stor skicklighet ledde Lars Rönnblom som tf prefekt även verksamheten vid institutionen för neurovetenskap under tiden då institutionen avvecklades.

Olof Karis, tidigare prefekt vid institutionen för
fysik och astronomi. Foto: Mikael Wallerstedt

Olof Karis, professor i röntgenfysik, belönas för ett framstående och långvarigt ledarskap som perfekt vid institutionen för fysik och astronomi. Det är en av universitetets största institutioner och där bedrivs utbildning och forskning kring såväl de allra minsta partiklar vi omges av som det allra största vi känner till, vårt universum. Som prefekt har Olof Karis intresserat sig för förutsättningarna att leda en komplex vetenskaplig organisation och bland annat drivit en utredning om strukturer för styrning och ledning med syfte att finna vägar till förbättringar i fråga om transparens och effektivitet i beslutsprocesser. Han har också starkt bidragit till arbetet med att synliggöra och motverka hinder kopplade till den ojämna könsbalansen vid institutionen. Olof Karis är sedan mars 2022 direktör för MAX IV-laboratoriet i Lund.

Mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i silver:

Christina Boman, Uppsala universitets tidigare
säkerhetschef. Foto: David Naylor

Tidigare säkerhetschef Christina Boman belönas med Gustav Adolfs-medaljen i silver för att under sina år vid befattningen på ett betydande och konkret sätt skapat ett tryggare och säkrare universitet. Utifrån sin positiva och framåtriktade person var hon en mycket omtyckt och uppskattad chef och ledare, som levererade på hög nivå i alla situationer och miljöer såväl inom förvaltningen som ute i kärnverksamheten. Exempel på initiativ som Christina Broman drivit i mål är införandet av personliga campuskort och installationen och driftsättningen av ett adekvat perimeterskydd (brandvägg). På området krisberedskap inrättade Christina Boman jourberedskapen ”tjänsteman i beredskap” och hon drev också frågan om att anställa campusväktare för att studenter och medarbetare ska vara trygga i universitetets lokaler.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin