Kenneth Wärnmark får årets Ulla och Stig Holmquists pris

21-9

Bildtext

Kenneth Wärnmark, professor vid Lunds universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2022. Han belönas för sina banbrytande insatser inom supramolekylär kemi och organisk syntes.


Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är 1,6 miljoner kronor.

Motivering:

Kenneth Wärnmark, professor vid Lunds
universitet. Foto: Kennet Ruona

Professor Kenneth Wärnmark belönas för sina banbrytande insatser inom supramolekylär kemi och organisk syntes. Wärnmarks forskning är främst inriktad mot supramolekylär kemi och katalys. Hans eleganta utveckling av ny och avancerad syntesmetodik har möjliggjort viktiga förändringar av fysikalisk-kemiska egenskaper hos substanser. Hans introduktion av N-heterocykliska karbenligander har varit avgörande för utvecklingen av fotokemi baserat på järn och på senare tid har hans utveckling av järnbaserade färgämnen för miljövänliga solceller och solbränsle uppmärksammats. Hans införande av järnkomplex i praktiskt energigenererande system spås kunna få stor betydelse i framtiden. Wärnmarks forskning är av högsta internationella klass.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin